Ik puzzel net zo lang op dingen tot ik ze begrijp

ir. Ineke Wijnheijmer, medewerker

Promovenda bij onderzoeksgroep Photonics Semiconductors Nanophysics bij Technische Natuurkunde

"Toegegeven, geduld moet ik wel hebben bij mijn onderzoek. Maar ik vind het heerlijk om in het lab bezig te zijn. Metingen doen, en in eerste instantie totaal niet begrijpen hoe het in elkaar zit. En dan, na een aantal maanden puzzelen, snap ik het wél. Daarin zit voor mij de uitdaging.'

"Tijdens mijn afstudeeronderzoek bij de groep Photonics Semiconductors Nanophysics kwam ik erachter dat mijn passie bij onderzoek ligt. Ik trok de conclusie dat ik daar wel vier jaar mee bezig wilde zijn. Ik doe onderzoek naar halfgeleiders, die worden gebruikt in de computerchipindustrie. De computertechnologie gaat razendsnel: computerchips worden kleiner en kleiner. We zitten nu op een niveau dat losse atomen een rol gaan spelen. Halfgeleiders bevatten vreemde atomen, die minder actief worden, naarmate ze dichter bij het oppervlak komen. Die actieve vreemde atomen zorgen er juist voor dat een transistor werkt. Hoe kleiner de chip, hoe meer atomen er relatief gezien dicht bij het oppervlak zitten."

"Op een gegeven moment worden de chips zó klein, dat de vreemde atomen niet genoeg activiteit meer vertonen, en de chip niet meer werkt. Daarmee wordt begrip van wat er op anotomaire schaal gebeurt in de halfgeleider steeds belangrijker. Door te achterhalen waarom dit niet meer werkt, leg ik de basis voor een oplossing. Bij mijn onderzoek maak ik gebruik van een scanning tunneling microscope. Met een scherpe tip tasten we het oppervlak af, en zien we individuele atomen liggen."

"De TU/e was voor mij, toen ik klaar was voor de arbeidsmarkt, niet de enige optie. Ik solliciteerde ook in het bedrijfsleven, op de researchafdeling van een groot, internationaal bedrijf. Uiteindelijk heb ik toch voor de TU/e gekozen. De belangrijkste reden is de vrijheid die ik hier krijg. Het onderzoek in het bedrijfsleven staat over het algemeen dichter bij een concrete toepassing; daarmee liggen de resultaten van je onderzoek voor een groot deel vast. Onderzoek wordt vooral ingezet om toepassingen te kunnen optimaliseren en verbeteren. Aan de TU/e staan we verder van een concrete toepassing af. Er gaat minimaal tien jaar overheen voordat je iets van het onderzoek waar wij nu mee bezig zijn, terugziet in een concrete toepassing. Ons doel is meer  begrip creëren voor wat er op atomaire schaal gebeurt. Die brede scope geeft je meer mogelijkheden om je onderzoek zelf te sturen."

Stoffig
"Tijdens mijn studie heb ik weleens geroepen dat ik nooit zou gaan promoveren. Ik had daar -net als veel medestudenten- toch een wat ‘stoffig' beeld bij. Bij studenten heerst vaak het beeld dat je als promovendus een halve student bent, die maar wat aanmoddert. Dit klopt echter totaal niet met de realiteit. Als promovendus ben je een volwaardige medewerker, met bijbehorende taken. Hoewel je onderzoek minder strak ingekaderd is als in het bedrijfsleven, moet je wel degelijk presteren. Je wordt ook op je resultaten beoordeeld tijdens gesprekken met je begeleider. Ook moet je aan het eind van je onderzoeksperiode minimaal vier publicaties op je naam hebben staan, en moet je regelmatig resultaten laten zien op congressen in de vorm van een presentatie of onderzoeksposter. Je moet je dan ook niet door het stoffige imago laten weerhouden van een promotieonderzoek. Wel moet je onderzoek doen écht heel leuk vinden."