Ik werk elke dag aan een schonere wereld

MSc Marcelo De Andrade Oliviera, medewerker

Promovendus bij de groep Combustion Technology bij de faculteit Werktuigbouwkunde

Effectievere en dus schonere verbrandingsprocessen. Sinds 2007 doet Marcelo de Andrade Oliveira hier  aan de TU/e onderzoek naar. De 35-jarige Braziliaan is een van de drieëntwintig promovendi binnen de Combustion Technology Division van de faculteit Mechanical Engineering. Hij voelt zich thuis aan de TU/e: “Hoogwaardig onderzoek in een prettige, open sfeer: dat vind je niet overal.”  

“Waar ik mezelf over een paar jaar het liefst zou zien werken?” Marcelo de Andrade Oliveira (35), Braziliaan van geboorte en werkzaam aan de TU Eindhoven als promovendus aan de faculteit Werktuigbouwkunde, moet even nadenken. Dan zegt hij: “Als het aan mij ligt, werk ik dan als onderzoeker in een organisatie waar ik voortborduur op mijn onderzoek naar verbrandingsprocessen. Of dat een bedrijf is of een universiteit, dat maakt niet eens zoveel uit. Als het maar een prettige, internationale werkomgeving is. Een plek waar ambitieuze mensen werken aan innovatieve oplossingen. En waar aandacht is voor de ontwikkeling van medewerkers, bijvoorbeeld door te focussen op communicatieve en sociale vaardigheden en niet alleen op technisch-inhoudelijke kennis.”

Weinig hiërarchie
Marcelo prijst zichzelf gelukkig dat hij nu aan de TU/e zo’n werkomgeving gevonden heeft. De sfeer op de faculteit, en binnen de Combustion Technology Division, is ‘open’ en ‘vriendelijk’, legt hij uit. “Wat me vooral opviel, is de grote toegankelijkheid van de hoogleraren. Ze beschouwen studenten en promovendi vrijwel in alle opzichten als gelijkwaardige collega’s en beoordelen hun ideeën en meningen met een open blik. Hiërarchische structuren zijn hier - en dan bedoel ik zowel in mijn divisie als op de TU/e in z’n geheel - nauwelijks te ontdekken. Op andere plekken in de wereld is dat nog wel eens anders, weet ik. Daar worden hoogleraren op een voetstuk geplaatst en als ‘koningen’ benaderd. Vanwege dit stimulerende wetenschappelijke klimaat kan ik studenten en onderzoekers uit het buitenland een verblijf aan de TU/e aanbevelen.”

Inspiratie
Als promovendus binnen de zogenoemde Combustion Technology Division doet Marcelo sinds 2007 onderzoek naar verbrandingsprocessen. Centrale vraag daarbij is: hoe kunnen verbrandingsprocessen zo effectief en dus zo schoon mogelijk gemaakt worden? Dat wil zeggen: met zo min mogelijk vervuilende uitstoot. “Het mooie van mijn vakgebied is dat ik werk aan een betere toekomst”, vertelt Marcelo. “Onze resultaten dragen bijna direct bij aan schonere brandstoffen, zowel in de transportsector als in de industrie. Daarmee werk ik aan een beter milieu en een mooiere omgeving. Daar haal ik mijn inspiratie grotendeels vandaan.”

Kwaliteit van leven
Verbrandingsprocessen kom je overal tegen in het dagelijks leven, legt Marcelo uit. Deze praktische, concrete kant van het onderzoek spreekt de Braziliaan aan. “Mensen kunnen zich iets voorstellen bij mijn onderzoek. Dat vind ik mooi. Het raakt mensen in hun leven van alledag: of ze nu thuis aan het koken zijn, producten gebruiken die uit een fabriek afkomstig zijn, of in het vliegtuig zitten op weg naar een vakantiebestemming: in alle gevallen vindt er een verbrandingsproces plaats waarbij stoffen vrijkomen die schadelijk zijn voor onze leefomgeving. Innovatieve manieren vinden om die emissie te reduceren, en zo de kwaliteit van ons leven te verbeteren, dat is waar ik iedere dag met plezier aan bijdraag.”

Twee pluspunten
Marcelo kwam in 2007 na een studie Chemical Engineering aan de Universiteit van Pernambuco in Recife naar de TU Eindhoven. Hij heeft er geen moment spijt van gehad. “De TU/e combineert twee grote pluspunten: het is enerzijds een open, vriendelijke en relatief kleinschalige universiteit in een dito stad, en anderzijds staat de TU/e wereldwijd zeer goed bekend als toonaangevende technologische universiteit. Ik geniet van de internationale sfeer, van het feit dat iedereen hier prima Engels spreekt, en van de ambities, zoals nu weer het project Campus 2020. Er zijn meer plekken op de wereld waar hoogwaardig onderzoek wordt verricht, maar nergens is het werk- en leefklimaat ook nog eens zo prettig is als hier in Eindhoven.”