De combinatie tussen technologie en toepassing fascineert mij

Dr. Jeanine Prompers, medewerker

Universitair hoofddocent Biomedische Technologie

"Toen ik bij de Faculteit Biomedische Technologie begon, stapte ik middenin een faculteit die volop in ontwikkeling was. Mijn start was redelijk uniek: bij een nieuwe groep, in een omgeving met veel jonge wetenschappers, met de kans om een eigen onderzoeksgroep te starten én uitzicht op een vaste positie. Wat wil je nog meer! Ik doe onderzoek op het vlak van diabetes type 2. De risicofactoren voor het krijgen van diabetes type 2 zijn redelijk bekend. We weten echter niet wat er precies misgaat in bijvoorbeeld de spiercellen van het lichaam. Daar doet mijn groep onderzoek naar en met die informatie hopen wij in de toekomst nieuwe methodes te ontwikkelen voor preventie en therapie. We gebruiken voor ons onderzoek moderne technologie. Met behulp van geavanceerde MRI-technieken kunnen we de stofwisseling in spieren in vivo (in het levende organisme) bestuderen, met alle facetten die de spieren beïnvloeden. Toen ik bij de TU/e begon, werkte ik samen met één promovendus aan het onderzoek. Inmiddels zijn het er vijf. Dat geeft ruimte om het onderzoek uit te breiden naar andere gebieden. Zo doen we nu niet alleen onderzoek naar de skeletspieren bij diabetespatiënten, maar ook naar het hart."

Leren van elkaars ervaringen
"Inmiddels heb ik vanuit een tenure track positie een vaste aanstelling als universitair hoofddocent verworven. Daarvoor moet je voldoen aan een aantal voorwaarden, zoals voldoende wetenschappelijke output en het binnenhalen van financiering voor het onderzoek. Ook een BKO-registratie (Basis Kwalificatie Onderwijs) maakt deel uit van de criteria. Vanuit de faculteit word ik gesteund in mijn persoonlijke en beroepsmatige ontwikkeling. Zo volgde ik een universitaire leergang ter ondersteuning van mijn persoonlijke ontwikkeling. Ik kom nog regelmatig bij elkaar met het intervisiegroepje van die leergang. Je leert veel van elkaars ervaringen. Het is goed regelmatig stil te staan bij je loopbaan en vraagstukken waar je in je werk tegenaan loopt met gelijkgestemden te bespreken."

Campusgevoel
"In mijn huidige onderzoek word ik vooral gefascineerd door technologische ontwikkelingen, gecombineerd met ‘echte' toepassingen. Voor het toepassingsgerichte deel van het onderzoek werken we nauw samen met het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven, de Universiteit Maastricht en het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. Een andere inspiratiebron vind ik de studenten van Biomedische Technologie. Het zijn breed opgeleide, zelfstandige studenten. Ik geef een minorvak en een mastervak en verzorg een casus tijdens het ontwerpgericht onderwijs voor eerstejaars BMT-studenten. Bij die casus ben ik ook tutor van een groepje eerstejaars. Net als in het onderzoek, krijg je ook in het onderwijs veel ruimte om er je eigen draai aan te geven en je lessen te relateren aan je eigen onderzoek. Wat ik verder leuk vind aan de TU/e als werkomgeving, is de compacte campus. Alle faculteiten liggen bij elkaar en het terrein heeft veel voorzieningen, zoals een sportcentrum, kinderopvang en een restaurant. Dat geeft een echt ‘campusgevoel'."

In balans
"Naast wetenschapper, ben ik ook moeder van twee zoons. Beide kinderen zijn geboren in de tijd dat ik bij de TU/e werk. De TU/e biedt goede voorzieningen op dat vlak. Naast zwangerschapsverlof heb ik ouderschapsverlof opgenomen. De kinderen hebben op het TU/e-terrein op kinderdagverblijf ‘De TUimelaar' gezeten. Hoewel het soms druk is, is een wetenschappelijke carrière prima te combineren met de zorg voor het gezin. Werk en privé zijn mooi in balans. Ik werk regelmatig in het weekend of 's avonds, maar mijn baan biedt ook voldoende flexibiliteit als ik eens eerder weg moet. Wel ben ik blij dat ik mijn kinderen vroeg in mijn wetenschappelijke carrière gekregen heb. Op een later moment zou een langere periode van afwezigheid toch moeilijker op te vangen zijn. Ook vind ik het belangrijk een goed sociaal vangnet te hebben, waar ik bij onverwachte omstandigheden op terug kan vallen."