Impuls promovendi

De TU/e stelt in samenwerking met industriële en onderzoekspartners het komend jaar 250 extra promovendi aan.

Daarvoor investeert de universiteit tot en met 2019 in totaal ruim € 23 miljoen en stelt hiervoor huisvesting en faciliteiten ter beschikking. Bedrijven en collega-onderzoeksinstellingen investeren een bedrag van € 30-40 miljoen.

De TU/e en haar partners versterken zo de onderlinge samenwerking op belangrijke onderwerpen zoals energie, gezondheid, mobiliteit, high tech systemen, data science en materialen. Binnen de regio Brainport werken veel ondernemers en organisaties aan innovatieve oplossingen binnen die onderwerpen. Daarnaast vangen de TU/e en haar partners hiermee de terugloop van het aantal promovendi op door teruglopende overheidsfinanciering.

Een promovendus doet vier jaar wetenschappelijk onderzoek aan een universiteit en schrijft aansluitend een proefschrift. In die vier jaar tijd produceert de onderzoeker nieuwe wetenschappelijke kennis. Begin 2013 maakte de TU/e al bekend dat er € 13 miljoen werd uitgetrokken waarmee inmiddels 66 promotieplaatsen gefinancierd zijn. Daar is nu nog eens een extra 10 miljoen bij gekomen. Daarnaast stelt de universiteit huisvesting en faciliteiten ter beschikking. Voor elke promotieplaats die de TU/e betaalt, financieren bedrijven en collega-onderzoeksinstellingen ook een promotieplaats. In totaal gaat het om ongeveer 250 promotieplaatsen.

Focus op innovatie en grand challenges

De promotieplaatsen komen beschikbaar binnen de volgende clusters:

Research clusters

 

Strategic area Energy

Materials

(zie ook Chemelot InSciTe)

Built Environment

Biobased Building Blocks

Extreme Conditions & Materials

Biomedical Devices

Future Fuels

 

 

Intelligent Lighting

Strategic area Health

Infrastructure and Testbeds

Regenerative Engineering

Interaction and Design

Personalized health technologies

Optics and rendering

Perinatal Monitoring

 

 

Mechatronics

Strategic area Smart Mobility

 

Cooperative & Autonomous driving

Wireless Sensor Networks

EV Efficiency

 

Traffic Management & Logistics

Data Science

Data Driven Value Propositions

Healthcare Smart Maintenance

Optimizing Healthcare Workflows

Continuous Personal Health

Data Analytics for Lighting

Perceptive Software (thema: Business process models)

SynerScope (thema: Visual analytics)

Adversitement (thema: Web analytics)

Geinteresseerd in een promotieplaats?

De genoemde vacatures voor promovendi zullen het komend jaar gefaseerd beschikbaar komen. 

Lees meer