TU/e-ers en innovatiepartners aan het woord

"Om de innovatieve kracht van de regio te behouden, is het op peil houden van onderzoeksoutput van belang, ook in een economisch minder goed klimaat.
Elke euro geïnvesteerd in onderzoek en innovatie, levert een veelvoud aan euro’s op voor de kenniseconomie. Daarom investeren wij juist nu in extra onderzoek’."

Hans van Duijn, rector magnificus TU/e
 

"Innovatieve technologie draagt bij aan het oplossen van grote vraagstukken zoals gezondheid, energie en het duurzaam gebruik van grondstoffen. Samenwerking tussen kennisinstellingen en het bedrijfsleven is daarbij cruciaal. De TU/e en Philips werken al lang samen aan de oplossingen van morgen en daar zijn we trots op."

Hans de Jong, voorzitter directie Philips Benelux

“Fundamenteel onderzoek is de basis voor economische ontwikkeling. De universiteit is als academisch opleidingsinstituut dé plek waar grensverleggend onderzoek plaatsvindt. Samen met het bedrijfsleven brengt de TU/e de ontwikkelde kennis op soepele wijze naar toepassingen.”

Ton Backx, Vice rector Kennisvalorisatie

“Prodrive Technologies is voortdurend op zoek naar nieuwe technieken en concepten om klanten de beste oplossingen te kunnen bieden. Gedreven door innovatie zijn we hard gegroeid. Intensieve samenwerking en kennisontwikkeling met de TU/e verhogen onze concurrentiekracht en helpen ons bestaande markten uit te bouwen en nieuwe te ontginnen.”

Pieter Janssen, CEO Prodrive Technologies