Arbeidsvoorwaarden

Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden

Bij de TU/e zijn je arbeidsvoorwaardelijke zaken goed geregeld, flexibel en op maat. Je kunt voor een belangrijk deel zelf invullen van welke secundaire arbeidsvoorwaarden je gebruik wilt maken, volgens het keuzemodel arbeidsvoorwaarden. Zo kun je er bijvoorbeeld voor kiezen verlofdagen, salaris of je vakantiegeld in te ruilen voor een extra tegemoetkoming in de reiskosten, deelname aan het fietsenplan of extra verlofdagen.

De TU/e volgt in het arbeidsvoorwaardenbeleid de CAO voor Nederlandse Universiteiten.

De TU/e biedt haar medewerkers marktconforme salarissen. Daarnaast mag je bij een 40-urige werkweek rekenen op 41 vakantiedagen en beschikt de TU/e over faciliteiten zoals kinderopvang op het TU/e-terrein en een sportcentrum met aantrekkelijke tarieven voor TU/e medewerkers.

Promovendi (PhD) en PDEng-trainees (technologisch ontwerpers in opleiding) zijn bij de TU/e in dienst als medewerker. Dit betekent dat je al tijdens je promotietraject of ontwerpersopleiding salaris krijgt.

Aan het werk bij de TU/e?
Voor de aanvang van je start bij de TU/e worden de arbeidsvoorwaarden aan je aangeboden c.q. doorgenomen via de HR afdeling. Het salaris, de aard en de duur van de aanstelling en andere aspecten die van belang zijn, komen aan bod. Hieronder vind je meer informatie over enkele specifieke TU/e-regelingen.

Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer
Alle medewerkers komen in aanmerking voor een reiskostenvergoeding woon-werkverkeer. De tegemoetkoming is gebaseerd op de kosten van een NS- jaartrajectkaart 2e klasse en bedraagt 75% van het NS jaartrajecttarief naar rato van het aantal dagen waarop wordt gereisd per week (na één jaar gemaximeerd tot 50 km enkele reisafstand). Daarnaast kunnen via het keuzemodel het bruto maandsalaris, vakantiegeld en/of de eindejaarsuitkering worden ingezet om een extra tegemoetkoming in de reiskosten voor woon-/werkverkeer te krijgen (fiscale uitruil).

NS-Business Card
De TU/e biedt haar medewerkers de faciliteit van een NS-Business Card. Met de NS-Business Card regel je met één kaart alle woon-werk, privé en zakelijke reizen van deur tot deur. Je kunt gebruikmaken van de trein, bus, tram, metro en OV-fiets. Alle kosten (zowel werk- als niet-werk gerelateerd) die je met de NS-Business Card maakt, worden verrekend met je salaris. Meer informatie vind je op de website van NS Zakelijk. Raadpleeg ook de Abonnementswijzer.

Verhuiskosten
De TU/e heeft een onbelaste verhuiskostenregeling voor personeelsleden woonachtig buiten een cirkel met een straal van 25 km, waarbij de TU/e het middelpunt is. Zij dienen dan te verhuizen naar een woonplaats binnen een cirkel met een straal van maximaal 10 km, binnen een termijn van twee jaren gerekend vanaf de datum van aanstelling dan wel binnen een termijn van een jaar gerekend vanaf de datum van aanstelling indien het een tijdelijke aanstelling betreft van tenminste twee jaren. De tegemoetkoming bestaat uit een maximale vergoeding voor de transport- en herinrichtingskosten van € 2.268,00 (voor promovendi/TOIO) en € 4.537,80 (overig personeel).

30% regeling
De TU/e biedt extraterritoriale werknemers, indien zij aan bepaalde voorwaarden voldoen, de mogelijkheid om gebruik te maken van de 30%-regeling, ondergebracht in het keuzemodel arbeidsvoorwaarden. Dit betekent dat de werknemer een deel van zijn bruto salaris inruilt voor een netto kostenvergoeding: de 30%-kostenvergoeding. Dit resulteert in een hoger netto salaris. Normaliter bouwt een werknemer over de 30%-kostenvergoeding geen pensioen op, maar opname van de 30%-kostenvergoeding in het keuzemodel heeft voor hem/haar als voordeel dat hij/zij ook over het bedrag van de 30%-kostenvergoeding pensioen opbouwt. Kijk voor de volledige inhoud van de 30%-regeling op de site van de Belastingdienst.

Ouderschapsverlof
De TU/e heeft een betaalde ouderschapsverlofregeling. Medewerkers met kinderen kunnen gedurende een periode ouderschapsverlof opnemen terwijl 62,5 % van het salaris wordt doorbetaald. Na het betaalde ouderschapsverlof is het ook mogelijk om nog onbetaald ouderschapsverlof op te nemen.

Collectieve ziektekostenverzekering
De TU/e heeft een collectieve ziektekostenverzekering via zorgverzekeraar IAK. Medewerkers van de TU/e (en hun gezinsleden) kunnen hiervan gebruikmaken.

Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering
De TU/e heeft voor haar werknemers een collectieve verzekering voor gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid afgesloten bij Loyalis. Dit betekent dat bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid het inkomen altijd minimaal 70% van het laatstverdiende loon zal bedragen. Via de TU/e  is het ook mogelijk om bij Loyalis met korting een verzekering voor volledige arbeidsongeschiktheid af te sluiten.