Universitair (hoofd)docent

De TU/e wil toptalent met internationale ervaring aantrekken en ontwikkelen. Wij doen dat door jonge, talentvolle wetenschappers een duidelijk toekomstperspectief te bieden. De TU/e stelt daarom universitair docenten aan in een zogeheten Tenure Track. Dit is een ontwikkeltraject waarin de jonge wetenschapper gestimuleerd wordt zich te ontwikkelen tot universitair (hoofd)docent (UHD).

 

Tenure Tracks

De TU/e biedt twee tenure tracks aan: de UD-Tenure Track en de UHD-Tenure Track.

In principe is het uitgangspunt dat elke universitair docent in de Tenure Track doorgroeit naar universitair hoofddocent. De TU/e maakt hierbij een onderscheid tussen ervaren en minder ervaren wetenschappers.

Als je meerdere jaren ervaring hebt als postdoc of universitair docent, en wij verwachten dat je binnen zes jaar de kennis en vaardigheden hebt om universitair hoofddocent te worden, kun je worden aangesteld in een UHD-Tenure Track. Je krijgt dan een contract voor zes jaar, met twee evaluatiemomenten. Als je na zes jaar voldoet aan de gestelde criteria, word je benoemd tot universitair hoofddocent.

Vaak gaat het echter om jong talent, met minder ervaring. Dan wordt de medewerker benoemd in een UD-Tenure Track. Daarbij ontwikkel je je in vier jaar tot een breed ontwikkelde universitair docent, met de potentie en de ambitie om universitair hoofddocent te worden. Als je voldoet aan de gestelde criteria, krijg je na maximaal vier jaar een vaste aanstelling als universitair docent. Met behulp van een ontwikkelplan zet je de ontwikkeling naar universitair hoofddocent voort (UHD-Tenure Track).

In beide tracks mag je rekenen op ondersteuning bij je persoonlijke ontwikkeling. Aan de basis staat een persoonlijk ontwikkelplan. Dit is maatwerk, aangepast op jouw persoonlijke situatie, wensen en competenties. Daarbij mag je rekenen op ondersteuning, bijvoorbeeld in de vorm van didactische scholing en een leergang voor universitair docenten waarin de persoonlijke vaardigheden en competenties centraal staan. Ook een mentoring programma en coaching horen tot de mogelijkheden.

Hoogleraar

Zeer succesvolle universitair hoofddocenten kunnen vervolgens de stap maken naar een hoogleraarpositie, bij de TU/e of bij een andere universiteit.