Verklaring van het College van Bestuur over duurzaamheid

8 december 2022

De TU/e zet zich met volle kracht in voor duurzaamheid. De opwarming van de aarde en klimaatverandering vormen een ongekende bedreiging voor onze wereld. Daarom zetten we voortdurend nieuwe stappen om onze bijdrage aan duurzaamheid te vergroten.

Het College van Bestuur van de TU/e. Foto: Vincent van den Hoogen

De Technische Universiteit Eindhoven zet zich met volle kracht in voor duurzaamheid. De rapporten van het IPCC zijn volkomen duidelijk over de opwarming van de aarde en klimaatverandering, die zich in een alarmerend tempo voltrekken. De eerste rampzalige gevolgen zien we nu al gebeuren. Dit is een ongekende bedreiging voor onze wereld en vraagt dringend om duurzame oplossingen. Daarom is het streven naar duurzaamheid de belangrijkste maatschappelijke uitdaging die ten grondslag ligt aan onze strategie. Wij voelen de drive en urgentie om bij te dragen aan een duurzamere wereld. De TU/e zet zich hiervoor in via haar onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering, en we zetten voortdurend nieuwe stappen om onze bijdrage te vergroten. Drijvende krachten hierbij zijn onder meer onze sustainability ambassador en ons GO Green Office.

Onderwijs

De TU/e wil studenten opleiden tot ingenieurs die sterk gemotiveerd zijn om te werken aan grote maatschappelijke transities en uitdagingen. Onze opleidingen Sustainable Innovation en Sustainable Energy Technology zijn al jaren succesvol. De toewijding van onze studenten aan duurzaamheid wordt geïllustreerd door de reeks succesvolle studententeams die werken aan innovatieve en inspirerende duurzaamheidsoplossingen. Vanaf het academisch jaar 2023/2024 starten we met een volledig herzien Bachelor College. Een van de belangrijkste doelstellingen daarvan is om de Sustainable Development Goals van de VN in de bacheloropleidingen te verankeren. Met name duurzaamheid zal een belangrijk thema zijn in Challenge Based Learning vakken en andere vakken.

Onderzoek

Wetenschap en technologie van duurzaamheid en circulariteit zijn belangrijke onderzoeksonderwerpen aan de TU/e, op een groot aantal gebieden, waaronder klimaatbeleid, zonnepanelen, energiedragers, energieopslag en smart grids. In 2020 lanceerden we het Eindhoven Institute for Renewable Energy Systems, waarin onze energieonderzoeksgroepen hun krachten bundelen met elkaar en met een breed scala aan externe partners om maximale impact te creëren. Daarnaast zijn we er trots op dat onze onderzoekers doorlopend deelnemen aan het publieke debat over duurzaamheid om bewustzijn te creëren en wetenschappelijke kennis te verspreiden.

Bedrijfsvoering

De TU/e investeert al decennia in een duurzame bedrijfsvoering. Een belangrijke voorziening is het unieke campusbrede ondergrondse warmte-koude-opslagsysteem, dat in 2002 werd geïnstalleerd. Sindsdien heeft de TU/e haar aardgasverbruik met meer dan 70 procent teruggebracht. Nieuwe of gerenoveerde gebouwen van de TU/e zijn zeer energiezuinig en gasloos, zoals Atlas, dat in 2019 ’s werelds meest duurzame onderwijsgebouw was. We beschikken over een duurzaamheidsvisie voor de bedrijfsvoering, met duidelijke doelen op circulariteit, mobiliteit, groene campus en biodiversiteit en sociale duurzaamheid en vitaliteit. Enkele voorbeelden zijn onze integrale inspanningen om afval te verminderen, te scheiden en te recyclen, de autoluwe campus en de volledig circulaire demontage van het Paviljoengebouw. Ook hebben we een duurzaamheidsvisie voor inkoop. We kijken bij inkoop naar de hele keten, met speciale aandacht voor duurzaamheid en sociale aspecten.

Samenwerking

Samenwerking met het bedrijfsleven zit in het DNA van de TU/e. Het biedt een groot aantal voordelen, waaronder een grotere maatschappelijke impact, een betere ontwikkeling van studenten en de mogelijkheid om uitdagende onderzoeksvragen aan te pakken. De energietransitie is de grootste maatschappelijke uitdaging ooit en kan alleen worden aangepakt door de krachten zoveel mogelijk te bundelen. Daarom kunnen we het ons niet veroorloven sterke R&D-partijen uit te sluiten die kunnen helpen de benodigde duurzame oplossingen te creëren, waaronder bedrijven op gebied van fossiele brandstoffen. Onze samenwerking met dergelijke partners is al bijna volledig verschoven naar hernieuwbare energie en de laatste projecten rond fossiele brandstoffen lopen binnenkort af. Bovendien heeft het College van Bestuur van de TU/e onlangs besloten dat al het onderzoek met organisaties uit de fossiele-brandstofsector, alleen nog betrekking zal hebben op projecten die bijdragen aan duurzame energie en duurzaamheid. Een stevige toetsingsprocedure zal hierop toezien. In dit verband gaat de TU/e in haar jaarverslagen meer details opnemen over de inkomsten vanuit de industrie, om de transparantie te vergroten.

Discussie

Debat, discussie en vrijheid van meningsuiting zijn kernelementen van de academische wereld, met name aan de TU/e. Wij zijn er trots op dat onze studenten betrokken zijn en hun stem laten horen over belangrijke onderwerpen als duurzaamheid. Wij waarderen de inbreng van onze studenten, en hun inbreng werkt door in onze duurzaamheidsaanpak. In onze geschiedenis hebben we altijd ruim baan gegeven aan manifestaties op de TU/e-campus, binnen de grenzen van veiligheid en respect voor goederen en personen, en dat zullen we ook in de toekomst blijven doen. Om voor iedereen duidelijkheid te scheppen, werkt de TU/e aan een manifestatieprotocol, gebaseerd op deze uitgangspunten.

Mediacontact

Ivo Jongsma
(Communications Adviser)

Meer over duurzaamheid