Opleiding jongste student stopgezet

9 december 2019

Universiteit benadrukt belang van passend tijdschema voor 9-jarige student

Foto: Bart van Overbeeke.

Vandaag heeft er een gesprek plaatsgevonden met de ouders van onze jongste student, de 9-jarige Laurent Simons. Hierin spraken de mentor van Laurent, de decaan van de faculteit Electrical Engineering en de opleidingsdirecteur met de ouders over de voortgang van Laurent bij zijn bacheloropleiding Electrical Engineering. In dat gesprek heeft de vader herhaald dat het zijn uitdrukkelijke wens is dat zijn zoon Laurent op 9-jarige leeftijd zijn bachelordiploma haalt. Die wens betekent dat hij binnen tien maanden zijn studie succesvol moet doorlopen, een studie waar normaal drie jaar voor staat. Laurent is een ongekend getalenteerde jongen, die een exceptioneel studietempo heeft. De universiteit acht deze beoogde einddatum echter niet haalbaar gezien het aantal tentamens dat Laurent nog zou moeten halen voor zijn tiende verjaardag, op 26 december.

De universiteit heeft daarom vandaag aan de ouders voorgesteld om uit te gaan van een tijdplan dat bij Laurent past, waarmee hij de opleiding medio 2020 zou kunnen voltooien. Dat is nog steeds, in alle opzichten, een fenomenaal snel schema. Naar ons inzicht biedt dit tijdpad Laurent de kans in voldoende mate de vaardigheden te ontwikkelen die horen bij de laatste fase van de opleiding, zoals inzicht, creativiteit en kritische analyse, zonder excessieve druk op deze 9-jarige student. We zijn van mening dat een sneller tijdschema niet haalbaar is, en ongunstig is voor Laurents academische ontwikkeling.

De ouders hebben besloten dit tijdschema niet te accepteren, en de studie van Laurent aan de TU/e stop te zetten. Wij betreuren dat. We denken dat Laurent gebaat is bij continuïteit, om zijn zeer bijzondere talent goed tot ontplooiing te laten komen.

We hebben als universiteit bijzonder veel maatwerk geleverd om Laurents snelle studiepad te faciliteren. Dat heeft een grote investering gevergd van docenten en medewerkers die toch al met hoge werkdruk te maken hebben. Het is spijtig dat dit maatwerk niet resulteert in een goed afronding van de opleiding. We zijn er trots op dat onze medewerkers, en vooral Laurents mentor hoogleraar Peter Baltus, met grote toewijding Laurent begeleid en geholpen hebben. Zijn begeleiders hebben met veel plezier met hem gewerkt, niet alleen vanwege zijn enorme talent, maar ook omdat het een zeer sympathieke en leergierige jongen is. De deur staat daarom nog open voor het hervatten van de opleiding, onder realistische voorwaarden.

De universiteit onderstreept dat er voor Laurent geen enkele concessie is gedaan aan de kwaliteitseisen van de opleiding. Zijn traject is conform het Onderwijs- en Examenreglement van de bacheloropleiding Electrical Engineering. Laurent moest dezelfde practica met succes doorlopen als andere studenten, en hij moest dezelfde vakken en dezelfde tentamens doen. Wel is de universiteit hem ter wille met de timing: Laurent Simons mocht op afwijkende momenten tentamens doen en practica versneld doorlopen. Dat vergde van veel mensen op de TU/e extra inzet, omdat alle tentamens en practica voor Laurent apart plaats moesten vinden. Dat is overigens niet ongebruikelijk. Bijzondere studenten, bijvoorbeeld studenten die aan topsport doen, kunnen met een goed onderbouwde motivatie, een aangepast schema krijgen.

De universiteit vindt het voor Laurent spijtig dat de samenwerking hier eindigt en wensen hem veel succes voor de toekomst.