TU/e betrokken in alle zes de Perspectief-programma’s

10 maart 2021

Zes consortia gaan met ruim 30 miljoen euro aan NWO Perspectief-beurzen werken aan technologische innovatie met economisch potentieel.

Zes consortia van bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden gaan de komende jaren werken aan onderzoek gericht op technologische innovatie met economisch potentieel. Ze krijgen binnen het Perspectief-programma van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) in totaal 22 miljoen euro vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en 10 miljoen euro vanuit de 138 betrokken bedrijven en maatschappelijke organisaties. De TU Eindhoven is betrokken in alle consortia, en in twee ervan tevens programmaleider.

Perspectief is een programma dat wetenschappers uitdaagt om in samenwerking met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties nieuwe onderzoekslijnen op te zetten met economische en maatschappelijke impact. Perspectief heeft als doel een bijdrage te leveren aan het creëren van economische kansen binnen de sleuteltechnologieën en de maatschappelijke thema’s van het missiegedreven innovatiebeleid. 

Kenmerkend voor Perspectief is de samenstelling van de consortia: alle belangrijke spelers die nodig zijn om te komen tot bruikbare oplossingen in de praktijk nemen deel. De kracht van de samenwerking is tevens stevig door de goede, onderlinge contacten tussen de universiteiten, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

“Door de sterke, langlopende samenwerking, onder meer op het gebied van engineering, zijn dit soort brede en invloedrijke consortia mogelijk en benutten we ieders toegevoegde waarde.”

Prof.dr. Philip de Goey, decaan Mechanical Engineering

De gehonoreerde programma’s:  


Bouw je eigen orgaan op een chip
SMART Organ-on-Chip: Standardized open Modular Approach to Recapitulate Tissues  
Kleine stukjes levend menselijk orgaan op een plastic chip: zogeheten organ-on-chip systemen worden al in laboratoria gebruikt voor wetenschappelijke studies en om medicijnen te testen. Binnen dit programma gaan 33 kennisinstellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties een universeel en modulair basissysteem ontwikkelen voor organen op een chip, geschikt voor het op industriële schaal testen van geneesmiddelen, voedingsmiddelen, chemicaliën of cosmetica. Ze beginnen hierbij met darm-, huid- en gewrichtsmodellen.  
Programmaleider: Prof. dr. ir. Jaap den Toonder (TU/e)  
Lees hier een nieuwsbericht over dit programma

Slim stroomnetwerk door samenwerkende systemen
MEGAMIND - Measuring, Gathering, Mining and Integrating Data for Self-management in the Edge of the Electricity System  
Door de energietransitie is ons elektriciteitssysteem flink aan het veranderen. De vraag naar elektriciteit neemt toe, onder andere door de groei in het aantal warmtepompen en elektrische auto’s en bussen. Tegelijk wordt het aanbod grilliger door een groeiend aandeel duurzame elektriciteit uit wind en zon. Het MEGAMIND-programma brengt kennis over energiesystemen, kunstmatige intelligentie en regulering samen om hiervoor zowel de benodigde technologie als bijpassende regelgeving te ontwikkelen. 
Programmaleider: Prof. dr. Koen Kok (TU/e)  
Lees hier een nieuwsbericht over dit programma

Zelfvoorzienend in zoetwatervoorziening  
AquaConnect – ‘Key technologies for safeguarding regional water provision in fresh water stressed deltas’  
Steeds vaker hebben we in Nederland te maken met zoetwatertekorten als gevolg van ernstige droogte. Het omvangrijke AquaConnect-consortium biedt hiervoor een oplossing: de onderzoekers willen het gebruik van afvalwater en brak grondwater mogelijk maken met nieuwe waterzuiveringstechnologieën. Het programma zal voor vier regio’s tonen hoe die zelfvoorzienend kunnen worden in zoetwatervoorziening als voorbeeld voor andere plaatsen in de wereld.
Programmaleider: Prof. dr. ir. Huub Rijnaarts (Wageningen University & Research)
Betrokken vanuit TU/e: prof. Jeroen Voeten (faculteit Electrical Engineering)

CO2-reductie door lichter vervoer  
ENLIGHTEN ‐ Enabling Integrated Lightweight Structures In High Volumes  
Hoe lichter het vervoermiddel, hoe minder brandstof het verbruikt en CO2 er wordt uitgestoten. Lichtgewicht materialen die sterk genoeg zijn om de veiligheid van passagiers te kunnen waarborgen zijn dan ook in trek bij auto- en vliegtuigfabrikanten. Binnen het ENLIGHTEN-programma ontwikkelt een multidisciplinair team van onderzoekers een wetenschappelijk bewezen ontwerp- en productiemethode om op een gerichte, reproduceerbare en kosteneffectieve manier betrouwbare grotere constructies te maken met zogeheten thermoplastische composieten. Dit zijn met vezels versterkte kunststoffen die zacht worden als je ze verhit; ze zijn licht, sterk, makkelijk te verwerken en goed te recyclen.
Programmaleider: Prof. dr .ir. Remko Akkerman (Universiteit Twente)  
Betrokken vanuit TU/e: prof. Leon Govaert (faculteit Mechanical Engineering)

Supersnelweg voor digitale data  
Optical Wireless Superhighways: Free photons (at home and in space): FREE  
Informatie is de zuurstof van onze huidige digitale samenleving. Maar hoe verstuur en verwerk je digitale data met hoge snelheden, weinig vertragingen, en op een veilige manier? In dit programma werken 21 partners samen aan oplossingen waarbij licht wordt gebruikt om betrouwbare en veilige draadloze breedbandverbindingen te maken, in plaats van de radiogolven waarop het 5G-netwerk is gebaseerd. 
Programmaleider: Prof. dr. E. Gill (Technische Universiteit Delft)  
Betrokken vanuit TU/e: prof. Ton Koonen (faculteit Electrical Engineering)

Betere scheidingstechnologie voor hergebruik grondstoffen  
ReCoVR: Recovery and Circularity of Valuable Resources  
Als gevolg van de groeiende wereldbevolking worden grondstoffen steeds schaarser. Daarom heeft Nederland als doelstelling om in 2050 een circulaire economie hebben waarin alle grondstoffen herbruikbaar zijn. Daarvoor zijn echter nieuwe scheidingstechnologieën nodig die waardevolle stoffen kunnen winnen uit stromen die anders als afval zouden zijn geëindigd. In dit programma ontwikkelen onderzoekers nieuwe materialen en coatings voor elektrisch aangedreven scheidingstechnologieën die energie-efficiënter, schoner en specifieker zijn dan de huidige scheidingsmethoden. 
Programmaleider: Dr. Sissi de Beer (Universiteit Twente)  
Betrokken vanuit TU/e: prof. Kitty Nijmeijer (faculteit Chemical Engineering & Chemistry)

Barry van der Meer
(Head of Department)