Miljoenensubsidie EU voor innovatieve warmtebatterij

11 september 2019

De door TU/e en TNO ontwikkelde batterij maakt het mogelijk om duurzaam opgewekte energie op een goedkope en efficiënte manier op te slaan.

De warmtebatterij van TU/e en TNO

De Europese Commissie heeft in het kader van het Horizon2020-programma 7 miljoen euro subsidie toegekend voor de verdere ontwikkeling van de warmtebatterij van TNO en TU Eindhoven. Een Europees consortium HEAT-INSYDE, geleid door beide kennisinstellingen, zal met de subsidie de ontwikkeling van de innovatieve warmtebatterij versnellen naar een apparaat met een voor de consument geschikte vorm. De warmtebatterij maakt het mogelijk om duurzaam opgewekte energie op een goedkope en efficiënte manier op te slaan, zodat die ook beschikbaar is op windstille en bewolkte dagen.

De warmtebatterij werkt met twee componenten: waterdamp en een zouthydraat. Als deze bij elkaar worden gebracht, bindt het water zich aan het zout, waarbij zoutkristallen ontstaan. Bij dat proces komt warmte vrij. Dit proces is omkeerbaar. Door opnieuw warmte in het systeem te brengen komen water en zout weer los van elkaar. Zolang water en zout gescheiden zijn, is er energie opgeslagen. Breng je die twee weer bij elkaar, dan komt er warmte en daarmee energie vrij. De warmtebatterij werkt stabiel en zonder energieverlies en gaat bij juist gebruik minstens 20 jaar mee.

Olaf Adan, werkzaam bij TU/e en TNO en projectleider van het consortium, spreekt van een vernuftig systeem, dat heel eenvoudig werkt. "Die eenvoud maakt het mogelijk om de warmtebatterij betaalbaar te houden, ook voor huizenblokken of zelfs voor individuele woningen. Met de toegekende subsidie kunnen we vaart maken met de ontwikkeling van de warmtebatterij naar een model van handzame afmetingen. De kostprijs zal  beneden die van systemen voor elektrische opslag liggen, terwijl de prestaties beter zijn. Met de opgeslagen warmte kan een gezin twee weken warm douchen."

Pilots

Het HEAT-INSYDE consortium zal de warmtebatterij ontwikkelen naar een voor de consument geschikte vorm. Een apparaat dat past in huis en naadloos aansluit op diverse energiesystemen, zoals het elektriciteitsnet en warmtenetten, maar bijvoorbeeld ook warmtepompen en zonnepanelen. Omdat de gebruiksvriendelijkheid van het apparaat een belangrijk element is, wordt de particuliere gebruiker direct betrokken bij het ontwikkelproces. Over ruim twee jaar begint Eindhoven, Gdansk (Polen) en Nice (Frankrijk) een aantal pilots in bestaande woningen. Locaties met een grote diversiteit in klimaat, woning en gebruik. 

Het consortium bestaat naast TNO, TU Eindhoven, materialenproducent Caldic, de gemeente Eindhoven en woningcorporatie Trudo ook uit internationale partners uit België, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland en Polen.

Mediacontact

Henk van Appeven
(Communications Adviser)