Diederik Samsom, Marieke Blom en Peter Wennink spreken op opening academisch jaar over toekomstig verdienvermogen

2 augustus 2023

Kunnen we in Europa nieuw verdienvermogen creëren door vol in te zetten op kennis en technologie die essentieel zijn voor de grote maatschappelijke transities?

Diederik Samsom, Marieke Blom en Peter Wennink.

Investeren in grote maatschappelijke transities en het creëren van nieuw verdienvermogen in Europa staan centraal op 4 september tijdens de opening van het academisch jaar van de TU/e. Het thema wordt besproken door Diederik Samsom (kabinetschef van de vertrekkende eurocommissaris Frans Timmermans en voormalig PvdA-fractievoorzitter), Marieke Blom (hoofdeconoom van ING) en Peter Wennink (CEO van ASML).

Europa is inmiddels van start gegaan met enkele mega-transities, waarbij de klimaat- en energietransitie de belangrijkste uitdagingen vormen. Deze transities vormen een ingewikkeld proces, maar bieden ook een unieke kans voor zowel Nederland als Europa om een nieuw verdienvermogen te ontwikkelen. Een verdienvermogen dat de concurrentiepositie versterkt en tot extra hoogwaardige banen en nieuwe, duurzame technologieën en producten leidt.

Maar hoe ontwikkelen we een evenwichtig verdienmodel dat leunt op een gezond milieu en maatschappij? Hoe zorgen we ervoor dat we iedereen aan boord houden, dat de transities betaalbaar blijven, maar dat innovatie tegelijkertijd ook op tijd komt? Hoe voorkomen we dat we worden weggeconcurreerd door andere spelers wereldwijd? En welke rol kan de Brainportregio hierin nemen? Dit is een greep uit de vragen die worden besproken tijdens de opening van het academische jaar van de TU Eindhoven.

Een van de meest concurrerende economieën

“Nederland heeft één van de meest concurrerende economieën van Europa, en de Brainportregio speelt daarbij een cruciale rol. Als land en regio willen we voorop lopen in de transitie naar schone technologie. De vraag is hoe we dit doel kosteneffectief kunnen bereiken, en binnen een redelijke termijn, zonder onze welvaart aan te tasten. De opening van het academisch jaar in Eindhoven is het perfecte moment om dit thema met enkele belangrijke spelers te bespreken”, verduidelijkt TU/e-bestuursvoorzitter Robert-Jan Smits.

Zelf draagt de TU/e op meerdere manieren bij aan het toekomstige verdienvermogen van Nederland en Europa, onder meer via onderzoek naar sleuteltechnologieën als kwantum, fotonica, semicon, duurzame materialen, AI en energieopslag- en conversie. Bovendien speelt de universiteit een belangrijk rol in het opleiden van talent voor de hightechindustrie in Brainport en erbuiten. Smits: “Het gebrek aan technisch personeel wordt steeds meer een bottleneck bij het verduurzamen van onze economie. Daarom is het belangrijk dat we meer ingenieurs kunnen afleveren.”

De sprekers

Diederik Samsom: “Het is cruciaal om onze samenleving en economie op een schone manier draaiend te houden. Het transitieproces lukt overigens alleen als het rechtvaardig wordt. Anders zal het niet gaan. Vandaar het motto ‘Leave no one behind’. In Nederland is de rechtvaardige verdeling van de transitiekosten al een hele worsteling, maar in Europa waar de inkomensverschillen binnen landen en tussen landen nog veel groter zijn, is de opgave groter. Daarnaast is het goed als het bedrijfsleven investeringszekerheid krijgt, want dan gaan de veranderingen veel sneller. De wispelturigheid in beleid die de politiek vaak heeft laten zien, kunnen we ons niet meer veroorloven.”

Marieke Blom: “Onze economie moet veranderen, onze consumptie moet veranderen. Die verandering is op termijn per saldo positief, maar de (economische) verliezers op de korte termijn zullen van zich laten horen. De kunst is om de winnaars te verenigen en te laten zien dat het wel kan. De verandering die we door moeten wordt in het debat overigens veel te groot gemaakt. Ik heb de indruk dat dat veel mensen afschrikt. De verandering is hanteerbaar, kijk maar hoe wendbaar Nederland in de afgelopen decennia gebleken is.”

Peter Wennink: “In de chipindustrie is de energietransitie een belangrijke groeifactor, omdat verschillende soorten chips essentieel zijn in zonnepanelen, elektrische auto's en windmolens. De vraag naar groene energie zal alleen maar toenemen. Er zit in Europa, maar ook vooral in de Brainportregio, zoveel kennis en kunde op dit gebied. De energietransitie biedt Europa dus de kans om hier wereldwijd een leidende rol in te spelen. En als Europa nog iets kan leren van Brainport, dan is het wel dat die positie versterkt kan worden wanneer het bedrijfsleven, overheden en de academische wereld samenwerken en blijven investeren in innovatie.”

Chair of the Future

Tijdens de opening van het academisch jaar overhandigen TU/e-studenten de Chair of the Future (de Toekomststoel). Via dit initiatief, dat brede steun krijgt van studenten, professoren en andere leden van de universitaire gemeenschap, willen de studenten een duurzame toekomst centraal stellen bij besluitvormingsprocessen in de universiteit. Door de stoel fysiek een plaats aan de vergadertafel te geven, worden beslissers binnen de TU/e voortdurend aan het cruciale belang van duurzaamheid herinnerd.

Tijd en plaats

De opening van het academisch jaar van de Technische Universiteit Eindhoven is op maandag 4 september 2023, in de Blauwe Zaal van het Auditoriumgebouw, van 15:00 tot 16:30 uur. Alles is te volgen via de livestream bij mediapartner Science|Business. Daarnaast zijn er beperkt plaatsen, waarvoor een ticket of uitnodiging noodzakelijk is. Kijk hiervoor op tue.nl/oay.

Mediacontact

Frans Raaijmakers
(Science Information Officer)

Het laatste nieuws

Blijf ons volgen