Zes onderzoekers TU/e benoemd tot fellows van nieuwe Netherlands Academy of Engineering

2 november 2023

De academie wil ervoor zorgen dat technologische innovaties in ons land worden ingezet om urgente maatschappelijke vraagstukken aan te pakken.

In mei dit jaar werd de Netherlands Academy of Engineering (NAE) opgericht. De academie wil ervoor zorgen dat technologische innovaties in ons land worden ingezet om urgente maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Denk aan duurzaamheid, toegang tot gezondheidszorg en energieproductie. Vandaag zijn 62 fellows formeel benoemd tot lid van NAE, onder wie 6 hoogleraren van de TU/e: Maarten Steinbuch, Jaap den Toonder, Regina Luttge, Willem Mulder, Floor Alkemade en Frank Baaijens. Gezien hun diverse achtergrond is de kennis en expertise van de TU/e in brede zin sterk vertegenwoordigd in de nieuwe academie.

De Netherlands Academy of Engineering (NAE) brengt topexperts samen die actief zijn op het gebied van technische wetenschappen, mensgericht ontwerpen, en toegepast onderzoek en ontwikkeling. De experts zijn afkomstig van kennisinstellingen, zoals de TU/e, het bedrijfsleven en startups.

Rector magnificus Silvia Lenaerts spreekt bij de beëdiging van de leden komende maandag en staat volledig achter de missie van NAE. “Meer dan ooit zijn ingenieurs nodig om inclusieve, verantwoorde en impactvolle op techniek gebaseerde innovatie te realiseren. Samenwerking met anderen is nodig om te komen tot innovatieve oplossingen voor de grote maatschappelijke vraagstukken.

Ik kijk met grote belangstelling uit naar de impact die deze 62 fellows kunnen maken op het Nederlandse kennis- en innovatiesysteem. In het bijzonder feliciteer ik onze eigen TU/e-fellows met hun benoeming, die bovendien de breedte van ons onderzoek sterk representeren.”

Vertegenwoordiging van Nederland

Een aantal andere landen heeft al een eigen nationale Academy of Engineering, zoals Zweden (de Koninklijke Zweedse Academie voor Ingenieurswetenschappen IVA) en Duitsland (de Duitse Nationale Academie voor Wetenschap en Techniek Acatech).

Samen met deze organisaties is de NAE lid van de European Council of Academies of Applied Sciences, Technologies and Engineering en de International Council of Academies of Engineering and Technological Sciences. NAE vertegenwoordigt Nederland in deze Raden internationaal en zorgt het voor een Nederlandse inbreng bij belangrijke maatschappelijke vraagstukken.

Hun expertise toepassen

De nieuwe NAE-fellows delen een passie voor technologische innovaties die helpen om belangrijke maatschappelijke uitdagingen het hoofd te bieden. Met hun expertise zorgen ze ervoor dat belangrijke technologische doorbraken op het gebied van gezondheidszorg, voedselvoorziening, schoon water, huisvesting en duurzame energiebronnen een maximale impact hebben op de samenleving. Daarnaast kan deze expertise helpen om de verdiencapaciteit van ons land binnen en buiten Europa te behouden en te vergroten.

NAE brengt een groep fellows met verschillende achtergronden samen die zijn gekozen vanwege hun staat van dienst op het gebied van technologische innovatie, hun motivatie en vermogen om een verschil te maken in maatschappelijke transities, en vanwege hun objectiviteit en integriteit.

De leden zullen hun expertise en vaardigheden delen via het NAE-forum, inzichten omzetten in praktisch adviezen, en werken aan het wegnemen van obstakels en het stimuleren van concrete innovatie-initiatieven.

Centrale onderwerpen

De centrale onderwerpen die door het NAE moeten worden aangepakt zijn onder andere systemische verbeteringen van het kennis- en innovatie-ecosysteem, valorisatie en het aantrekken van durfkapitaal voor startups en scaleups, effectieve publiek-private partnerschappen en financiering.

Lees hieronder meer over de zes TU/e-onderzoekers die zijn benoemd tot NAE fellows voor 2023.

Maarten Steinbuch

Maarten Steinbuch is Distinguished University Professor in Systems and Control en leerstoelhouder Control Systems Technology. Zijn onderzoek strekt zich uit van autotechniek (met een focus op connected cars en schone voertuigen) tot mechatronica, motion control en fusieplasmaregeling.

Hij is vooral bekend om zijn werk op het gebied van geavanceerde bewegingsbesturing en robotica voor zeer nauwkeurige chirurgie. Steinbuch is een productieve blogger en een belangrijke opinieleider op het gebied van de invloed van nieuwe technologieën op de samenleving, en een bekende voorstander van elektrische voertuigen. Hij heeft nieuwe technieken ontwikkeld om referentie- en storingsgeïnduceerde fouten op te vangen, gebaseerd op repetitieve controle, iteratief leren en motion feedback controle. Steinbuchs onderzoek heeft ook geresulteerd in de verbetering van robots voor precisiechirurgie.

Jaap den Toonder

Jaap den Toonder is hoogleraar Microsystems. Zijn groep richt zich op het onderzoeken en ontwikkelen van innovatieve technologische concepten, fabricagemethoden en interactieve polymeermaterialen voor microsystemen voor een breed scala aan toepassingen. De toepassingsfocus ligt op microfluïdische chips, biomedische microapparaten en zachte microrobotica. De onderzoeksbenaderingen van de groep zijn vaak biologisch geïnspireerd, waarbij principes uit de natuur worden vertaald naar technologische innovaties.

De belangrijkste persoonlijke onderzoeksinteresses van Den Toonder zijn microfluïdica, op de natuur geïnspireerde micro-actuatoren, slimme medische microapparaten en organen-op-chips om kanker te begrijpen. Den Toonder geeft onderwijs over microfabricagemethoden, microfluïdica en warmte en stroming in microsystemen, waarbij praktijkgericht leren een belangrijk element is. In 2019 ontving hij een ERC Advanced Grant.

Regina Luttge

Regina Luttge is universitair hoofddocent bij de afdeling Microsystems en leerstoel Neuro-Nanoscale Engineering. Haar onderzoekslijn betreft de ontwikkeling van microsystemen voor geneeskunde en biologie met geïntegreerde bio-geïnspireerde functionaliteit door het verkleinen van structurele dimensies en het controleren van materiaaleigenschappen op nanoschaal met behulp van opkomende en gevestigde micro-nanofabricagemethoden.

Het specifieke doel is om microfluïdica te combineren met tissue engineering om een realistisch in-vitromodel van de hersenen te creëren, dat inzicht kan geven in zowel normale functies als functies in een ziektetoestand. In haar vorige onderzoek (ERC-StG, 2011-2016) gebruikte ze voornamelijk een zachte-lithografiebenadering voor het rationele ontwerp van geminiaturiseerde 3D-kweekexperimenten en het genereren van kunstmatige micro-omgevingen met fysiologische relevantie door te werken met primaire neuronen. Met de resultaten van haar ERC-onderzoek willen Luttge en haar team een levend brein-op-chip ontwikkelen uit neuronale stamcellen.

Willem Mulder

Willem Mulder is hoogleraar Precisiegeneeskunde aan zowel het Radboudumc/Radboud Universiteit als de TU/e. Zijn onderzoek richt zich op precisie-immunotherapie en innovatieve moleculaire beeldvorming.

Hij ontwikkelt nanotechnologie voor immunotherapie tegen kanker, ontstekingen, infectieziekten en hart- en vaatziekten, maar ook voor orgaantransplantatie. Door biologische, chemische en experimentele kennis te onderzoeken, verbinden Mulder en zijn teams nanotechnologie, beeldvorming en immunologie met elkaar met als overkoepelend doel nanogeneeskundige strategieën te ontwikkelen voor schadelijke immuungemedieerde ziekten.

Floor Alkemade

Floor Alkemade is hoogleraar en leerstoel Economie en bestuur van technologische innovatie aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Haar belangrijkste expertisegebieden zijn innovatie, cleantech en duurzaamheid. Alkemade's onderzoeksdoel is het identificeren van de algemene en locatiespecifieke mechanismen die leiden tot succesvolle innovaties voor duurzaamheid.

Samen met een groep promovendi gebruikt Alkemade data-gedreven en simulatiebenaderingen om innovaties voor duurzaamheid op verschillende schalen te analyseren. Voorbeelden zijn het gedrag van bezitters van elektrische voertuigen in smart grids en de eco-innovatiecapaciteit van landen.

FRANK BAAIJENS

Frank Baaijens is hoogleraar Soft Tissue Biomechanics and Tissue Engineering. Zijn expertise omvat computationele (bio)mechanica, reologie en regeneratieve geneeskunde.

Van april 2015 tot mei 2023 was Baaijens rector magnificus aan de TU/e. Hij richtte zich op het versterken van het onderwijs en onderzoek van de universiteit en het werken aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Hij stimuleerde interdisciplinair onderzoek en ging door met het innoveren van de onderwijsmethoden van de universiteit.

Mediacontact

Barry Fitzgerald
(Science Information Officer)

Het laatste nieuws

Blijf ons volgen

mailbox

Nieuwsbrief Onderzoek

Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief met de nieuwste ontdekkingen van onze TU/e-onderzoekers.

mailbox

Nieuwsbrief Onderzoek

Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief met de nieuwste ontdekkingen van onze TU/e-onderzoekers.

Podcasts

TU/e podcasts

In de Nederlandstalige podcast Sound of Science bespreekt de Vlaamse cabaretier en wetenschapsfanaat Lieven Scheire de laatste wetenschappelijke ontdekkingen en de rol van technologie in de samenleving.

Social media

LinkedIn

Wees deel van onze community en blijf op de hoogte van wat er aan de TU/e gebeurt via ons LinkedIn-kanaal.

Social media

X

Volg het laatste nieuws altijd via ons X-account.

Socials

Instagram - research

Volg ons laatste onderzoeksnieuws op Instagram.

Video

YouTube

Op ons YouTube-kanaal vind je de nieuwste video's en animaties over onderzoek, onderwijs en werken bij TU/e.

Podcasts

TU/e podcasts

In de Nederlandstalige podcast Sound of Science bespreekt de Vlaamse cabaretier en wetenschapsfanaat Lieven Scheire de laatste wetenschappelijke ontdekkingen en de rol van technologie in de samenleving.

Social media

LinkedIn

Wees deel van onze community en blijf op de hoogte van wat er aan de TU/e gebeurt via ons LinkedIn-kanaal.

Social media

Twitter

Volg het laatste nieuws altijd via ons Twitterkanaal.

Socials

Instagram - research

Volg ons laatste onderzoeksnieuws op Instagram.

Video

YouTube

Op ons YouTube-kanaal vind je de nieuwste video's en animaties over onderzoek, onderwijs en werken bij TU/e.