Het allerbeste voor 2023!

10 januari 2023

Lees hier de nieuwjaarsboodschap van het College van Bestuur.

Van links naar rechts: Robert-Jan Smits, Nicole Ummelen and Frank Baaijens
Van links naar rechts: Robert-Jan Smits, Nicole Ummelen and Frank Baaijens

Met de feestdagen achter de rug, kijken we ernaar uit om jullie weer op de campus te mogen begroeten. We hopen dat je hebt kunnen genieten van een welverdiende periode van rust en ontspanning, met familie en vrienden.

2023 wordt zonder meer een zeer dynamisch jaar. De maatschappelijke vraag naar ingenieurs en naar toonaangevende technologische en wetenschappelijke kennis is groot. Zeker in de Brainportregio, die in een uitzonderlijk tempo groeit. Digitalisering, duurzaamheid en transities in de energiesector en de gezondheidszorg vragen om veel kennis en talent. Om in deze groeiende vraag te voorzien, wil de TU/e het aantal afgestudeerden en het onderzoek gaan verdubbelen. Als de Rijksoverheid deze ambitie binnenkort van de gevraagde investering voorziet, gaan we met volle kracht samen eraan werken om deze belangrijke ontwikkeling op een verantwoorde manier vorm te geven, met collega’s, studenten en partners.

Verbeteringen in onderwijs en op de campus

We blijven ons onderwijs en onze campus verbeteren. In september gaat het herziene Bachelor College van start met vernieuwde curricula. Binnenkort openen we gebouw Neuron voor onderwijs en EAISI en gebouw Qubit voor quantumonderzoek. Daarnaast verrijzen twee studententorens op de plaats van het voormalige Paviljoen, en Gemini en het Sportcentrum ondergaan een grondige renovatie.

In 2023 zullen we met nog meer commitment werken aan een duurzamere wereld, via ons onderwijs, onderzoek en de bedrijfsvoering.

Kernwaarden waaraan we vasthouden

Waar de start van 2022 nog in het teken stond van COVID, kunnen we elkaar nu gelukkig weer echt ontmoeten. Dat is enorm belangrijk voor ons onderwijs, ons onderzoek, onze samenwerking en voor het welzijn van ons allen. We zijn een internationale on-campus universiteit, en we koesteren de kleinschaligheid, de korte lijnen en de diversiteit. Dit zijn kernwaarden waaraan we vasthouden.

We zijn trots op de grote betrokkenheid

COVID is hier grotendeels achter de rug, maar elders op de wereld niet. En ook andere internationale crises houden aan, zoals de oorlog in Oekraïne, en de onrust in Iran. Dit heeft zijn weerslag op velen van ons, die wij ook dit jaar weer zullen steunen. We zijn trots op jullie vele initiatieven, op jullie betrokkenheid om anderen te helpen en om bij te dragen aan de broodnodige veranderingen voor een duurzamere wereld.

Samen werken we aan de oplossingen voor morgen en overmorgen

Wij zijn trots op ieders inzet en gedrevenheid, op onze hardwerkende en inspirerende studenten, en op onze medewerkers, die zorgen voor toponderwijs, vooraanstaand onderzoek met impact, en de ondersteuning die daarvoor nodig is. En we zijn trots op onze partners en onze bijzondere samenwerking in de regio. Met zijn allen samen werken we aan de oplossingen voor morgen en overmorgen, en we gaan ongetwijfeld weer veel bijzondere resultaten zien dit jaar.

Een jaar vol highlights

Er staat nog veel meer op het programma voor 2023. Zo hebben we een rectoraatswisseling (11 mei), vieren we het 15-jarig bestaan van het ICMS (30/31 maart), er is weer een spectaculaire Opening of the Academic Year (4 september), een feestelijk MomenTUm (29 september) en een inspirerende TU/e Research Day (8 juni) – zet het alvast in de agenda.

We wensen je een gezonde start van het jaar en een inspirerend en succesvol 2023!

Het College van Bestuur van de TU/e

Robert-Jan Smits, Frank Baaijens, Nicole Ummelen