Hoger-onderwijsinstellingen roepen Eindhovenaren op kamer te verhuren aan studenten

10 augustus 2022

"Mensen kunnen zo iets bijverdienen, ze maken een jonge student blij, en ze helpen de regio."

Photo: nednapa/Shutterstock.

De gemeente Eindhoven heeft de mogelijkheden verruimd voor particulieren om een kamer te verhuren. Het hoofddoel is te zorgen voor meer studentenkamers. Vooral internationale studenten kunnen door de krapte momenteel erg moeilijk een kamer vinden. De hoger-onderwijsinstellingen roepen Eindhovenaren op om gebruik te maken van de verruimde ‘hospitaregeling’ en een kamer te verhuren.

Met ingang van 10 augustus gaat het Eindhovense ‘Paraplubestemmingsplan parkeren, kamerbewoning en woningsplitsing’ in, waarmee het eenvoudiger wordt om een kamer te verhuren.

“De laatste jaren was extra kamerverhuur niet toegestaan in bepaalde delen van de stad, om overlast tegen te gaan”, aldus wethouder Mieke Verhees van wonen en wijken. “Met de nieuwe regeling wordt het voor woningeigenaren en huurders van woningcorporaties mogelijk om zonder vergunning een kamer te verhuren, in alle delen van de stad. Dit moet nieuwe studenten helpen om makkelijker een kamer te vinden. De gedachte achter de aangepaste regeling is dat extra kamerbewoning door inwoning, waarbij de hoofdbewoner dus ook in de woning woont en voor toezicht zorgt, zeer beperkt tot druk op de buurt leidt.”

Ook gezinnen en stellen

Voorheen gold ook nog de beperking dat extra kamers alleen mochten worden verhuurd door iemand die alleen woonde, aan maximaal één inwonende. Vanaf 10 augustus mag ook een gezin of een stel één of meer kamers verhuren, aan maximaal één volwassene met maximaal twee kinderen. Wel geldt de voorwaarde dat de bewoners al minimaal één jaar in de woning moeten wonen.

Meer informatie over de hospitaregeling staat op de site van de gemeente Eindhoven: https://www.eindhoven.nl/hospitaverhuur

Bijverdienen en student blij

“Onze regio is een van de belangrijkste trekkers van de Nederlandse economie, en door de sterke groei heeft de industrie een enorme behoefte aan extra ingenieurs”, zegt Nicole Ummelen, vicevoorzitter van het College van Bestuur van de TU/e.

“Wij leiden die ingenieurs graag op, maar dan moeten er wel kamers beschikbaar zijn voor studenten. We zijn daarom erg blij met de verruimde hospitaregeling. Die maakt het voor nieuwe studenten makkelijker om een kamer te vinden. We roepen dan ook iedereen in Eindhoven die een kamer over heeft op, om die te verhuren. Zo kunnen ze iets bijverdienen, ze maken een jonge student blij, en ze helpen de regio.”

Hans Nederlof, bestuurder van Fontys Hogescholen, vult aan: “Eigenlijk is het heel basaal. Elke kamer extra is een extra student. En elke student levert een zeer gewenste en broodnodige ondersteuning van de economie van de Brainport.”

Verdere plannen voor studentenkamers

Naast het nieuwe bestemmingsplan, lopen er allerlei acties in Eindhoven om het kameraanbod te vergroten. Alle betrokken partijen, waaronder onderwijsinstellingen, woningcorporatie en gemeente, hebben vorig jaar een Convenant Studentenhuisvesting gesloten, met een reeks aan plannen.

Zo wordt dit najaar begonnen met de bouw van onder meer twee studententorens op het TU/e-terrein, met 735 woonunits. De komende twee jaar worden er daarnaast op meerdere locaties minimaal 800 tijdelijke, verplaatsbare woningen gebouwd, deels voor studenten.

Mediacontact

Ivo Jongsma
(Communications Adviser)

Het laatste nieuws

Blijf ons volgen