‘Alles stroomt in Nederland’

6 juni 2023

Nieuw rapport onderstreept het belang van stromingsleer onderzoek bij TU/e en andere universiteiten voor de Nederlandse industrie

Foto: Bart van Overbeeke

In de Nederlandse industrie werken meer dan 19.000 mensen aan stromingen. De export van producten en diensten op het gebied van de stromingsdynamica levert grote toegevoegde waarde voor de economie en de maatschappij. Dit blijkt uit het rapport ‘Alles stroomt in Nederland’ dat vandaag werd aangeboden aan Tweede Kamerleden.

De stromingsleer is de wetenschap van bewegende vloeistoffen, gassen en deeltjes en omvat het voorspellen beheersen en meten van stromingen bij elke snelheid en op elke schaal: van de kleinste bloedvaten in ons lichaam tot orkanen in de atmosfeer. Het is een vitale, maar doorgaans wat onbekende technologie. Het blijkt dat in de Nederlandse industrie meer dan 19.000 mensen aan stromingen werken en dat de stromingsleer jaarlijks 11,5 miljard euro bijdraagt aan de Nederlandse economie.

Daarmee is de stromingsleer van cruciaal belang voor het oplossen van toekomstige maatschappelijke uitdagingen. In het rapport ‘Alles stroomt in Nederland’, dat werd opgesteld in opdracht van het J.M. Burgerscentrum, de nationale onderzoekschool voor de stromingsleer, wordt de bruto toegevoegde waarde berekend op 130.000 euro per werknemer. Meer dan 75% van de stromingsleer-industrie exporteert zijn producten en diensten.

Het rapport is vandaag aangeboden aan woordvoerders wetenschap en innovatie in de Tweede Kamer. Het rapport komt op een belangrijk moment. Op het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is men bezig om de belangrijkste sleuteltechnologieën voor de toekomst van Nederland te bepalen. En ook het ministerie van OCW is bezig met een toekomstverkenning op initiatief van minister Robbert Dijkgraaf.

Links naar rechts: Stieneke van der Graaf (ChristenUnie), Jeanet van der Laan (D66), Hatte van der Woude (VVD), Ingrid Michon (VVD), Detlef Lohse (UT), Suzanne Hulscher (UT), Maaike Rump (Canon Nederland BV), Yali Tang (TU/e), Ruud Henkes (TU Delft/Wetenschappelijk Directeur J.M. Burgerscentrum), Ton van den Bremer (TU Delft), Niels Deen (TU/e)

Structureel ondergefinancierd

“Stromingsleer valt soms tussen wal en schip: bij OCW ziet men het meer als een technologie, bij Economische Zaken wordt het gezien als wetenschappelijke discipline. Stromingsleer is in Nederland daardoor structureel ondergefinancierd, terwijl we op Europese schaal aantoonbaar tot de top behoren”, zegt professor Detlef Lohse (Universiteit Twente) die recent zijn derde Advanced Grant van de Europese onderzoekraad ERC in ontvangst mocht nemen.

Topsector- en missieoverstijgend

Professor Ruud Henkes, directeur van het Burgerscentrum: “Internationaal wordt Nederland in de stromingsleer al meer dan een eeuw tot de wereldtop gerekend. Het lijkt wel of het buitenland meer waardering heeft voor de belangrijke Nederlandse bijdragen dan Nederland zelf.” Met het rapport ‘Alles stroomt in Nederland’ wil het Burgerscentrum niet alleen de kwaliteit maar ook het belang van stromingsleer onder de aandacht brengen. Het rapport bevat aansprekende voorbeelden van resultaten op het gebied van klimaat, energietransitie, gezondheid, hightech, milieu, landbouw en voedsel. “Juist de breedte in de toepassingen van de stromingsleer lijkt wel onze bottleneck”, aldus Henkes, “het vakgebied is echt topsector- en missieoverstijgend.

Niels Deen.

Nieuwe oplossingen energietransitie

Professor Niels Deen, hoogleraar meerfasen en reactieve stromingen aan de Technische Universiteit Eindhoven en ontvanger van een ERC Starting Grant, zegt: "aan de TU/e hebben we een zeer actieve onderzoeksgemeenschap die zich bezighoudt met stromingsleer. In Eindhoven gebruiken onderzoekers hun expertise op het gebied van stromingsleer om nieuwe oplossingen te ontwikkelen voor de energietransitie en de duurzame productie van chemicaliën, maar ook om de verspreiding van virussen door de lucht te begrijpen en manieren te ontwikkelen om b.v. hightechapparatuur heel precies te koelen. We leven in een unieke tijd waarin de recente ontwikkelingen in mogelijkheden op het gebied van computermodelvoorspellingen en bijvoorbeeld MRI-stromingsbeeldvorming ons in staat stellen de fundamentele basis te leveren die essentieel is voor doorbraken op alle gebieden waar stroming van gassen en vloeistoffen in het geding is."

Lees het rapport

Wil je het volledige rapport lezen? Dat kan via deze link.

Meer informatie vindt u ook op de website van het J.M. Burgerscentrum.

Mediacontact

Rianne Sanders
(Communications Advisor ME/EE)
Barry Fitzgerald
(Science Information Officer)

Het laatste nieuws

Blijf ons volgen