Ontmoeten & Samenwerken

De TU/e Campus is een fysieke en virtuele ontmoetingsplaats die partijen binnen en buiten de universiteit verbindt. We zorgen voor een interface tussen kennis en markt. Onze ambitie? Een ecosysteem ontwikkelen rond onze universiteit dat gericht is op duurzame samenwerking met het midden- en kleinbedrijf (MKB) en de industrie. Als onderzoeksresultaten worden opgepakt door het bedrijfsleven en omgezet in concrete producten, krijgt kennis meerwaarde.

Voor succesvol samenwerken ben je dan ook bij de TU/e aan het juiste adres. Daarin zijn partners uiteraard onontbeerlijk. In gezamenlijk onderzoek komen we vaak stappen verder. Richtinggevend daarin zijn onze Strategic Areas: Health, Smart Mobility en Energy, en onze Research Centers: High Tech Systems Center, Data Science Center Eindhoven en Institute for Photonic Integration. We ontwikkelen bijvoorbeeld innovatieprogramma’s en R&D-roadmaps met bedrijven als ASML, Philips, DSM en Heijmans.

Flagship
Een unieke vorm van samenwerking is de Flagship. Daarbij werken onderzoeksgroepen van de TU/e intensief samen met een industriële partner, zoals bijvoorbeeld Philips, aan onderzoek naar relevante technologieën voor urgente maatschappelijke vraagstukken. 

Living Lab
Naast het invullen van de fundamentele onderzoekscomponent nemen we als TU/e daarbij ook de rol van Living Lab. Een testomgeving waarbij nieuwe concepten in real-life situaties worden uitgevoerd, getoetst en geëvalueerd. 

Eindhoven Engine
Eindhoven Engine versnelt innovatie in de Brainport Regio door ‘challenge-based’ onderzoek in haar publiek-private onderzoeksfaciliteit op de TU/e Campus. Teams, bestaande uit de meest talentvolle onderzoekers uit de industrie, kennisinstellingen en studenten, gaan samenwerken in onderzoeksprogramma’s van de Eindhoven Engine om te komen tot technologische doorbraken.

IMPULS: samen investeren
Samen relevant en maatschappelijk waardevol onderzoek doen, betekent ook samen investeren. We bedachten daarom een innovatieve methode om meer onderzoek mogelijk te maken op de overkoepelende onderzoeksthema’s Health, Smart Mobility en Energy: IMPULS  

Actuele kennis en kunde onder handbereik
Behoefte aan tijdelijk extra engineering capaciteit? Denk dan aan onze TU/e-studenten. TU/e SURE Innovation heeft een grote pool van excellente masterstudenten, die op detacheringsbasis een projectteam kunnen versterken. Ook zijn de studenten al tijdens hun studie inzetbaar, bijvoorbeeld in een promotietraject of als onderdeel van de tweejarige ontwerpersopleiding (PDEng).