Samenwerken met de TU/e?

Voor succesvol samenwerken ben je bij de TU/e aan het juist adres. We staan bekend om de uitstekende samenwerking met industriële partners. Op dit moment scoren we volgens Times Higher education wereldwijd nummer 1 als het gaat om samenwerking met bedrijven. Een positie die we koesteren en graag verder ontwikkelen. 

We voeren actief beleid op kennisvalorisatie, het vertalen van kennis en onderzoeksresultaten in waarde voor de economie en de maatschappij. Daarin zijn bedrijven als partner onontbeerlijk.

Gezamenlijke roadmaps

Wil je waardevolle en relevante technologieën ontwikkelen, dan moet je aansluiten bij maatschappelijke en industriële vraagstukken. Dat kan door samenwerking met bedrijven, maar ook door samen te werken met andere (internationale) universiteiten, onderzoekscentra en technologie-instituten. 

We doen veel gezamenlijk onderzoek met bedrijven. Richtinggevend daarin zijn onze Strategic Areas Health, Smart Mobility en Energy en onze technische centra High Tech Systems en Data Science. In gezamenlijk onderzoek gaan we vaak ook stappen verder. We ontwikkelen bijvoorbeeld gezamenlijke innovatieprogramma’s en R&D- roadmaps met bedrijven zoals ASML, Philips, DSM en Heijmans.

De TU/e als living lab

Een unieke vorm van samenwerking is de Flagship. Daarbij werken onderzoeksgroepen van de TU/e intensief samen met een industriële partner, aan onderzoek naar relevante technologieën voor urgente maatschappelijke vraagstukken. Hoe zorgen we er bijvoorbeeld voor dat ouderen langer gezond thuis kunnen wonen?
Naast het invullen van de fundamentele onderzoekscomponent nemen we als TU/e daarbij ook de rol van Living Lab. Een testomgeving waarbij nieuwe concepten in real-life situaties worden uitgevoerd, getoetst en geëvalueerd. Dit levert waardevolle input voor het onderzoek én een aantrekkelijke leeromgeving op voor studenten. Een goed voorbeeld van een succesvolle Flagship is het Intelligent Lighting Institute.

Midden en kleinbedrijf

Omdat het MKB veelal met korte termijnvragen zit, kunnen we het MKB –in het bijzonder de toeleveranciers- betrekken bij de onderzoeken via de grote industrie. Maar het kan ook andersom: we beantwoorden innovatieve vragen vanuit het MKB met kennis die er al is of we vertalen ze naar toegepast onderzoek.

Meer weten?

Neem dan contact met ons op:
Contactpersoon voor het grootbedrijf: Gérôme Friesen
Contactpersoon voor het MKBHerman van Hoeven