Vieren van onze gemeenschap tijdens de Diversity Week 2022

4 oktober 2022

Dit jaar is het thema van de jaarlijkse Diversity Week aan de TU/e 'De paradox van diversiteit’.

Opening Diversity Week 2022 door Robert Jan Smits, voorzitter college van bestuur, en Tudor Popescu studentassistent diversity & inclusion. Foto: diversity & inclusion office

De TU/e werkt aan het creëren van een inclusieve en lerende omgeving om echte inclusiviteit en het gevoel erbij te horen te borgen voor alle leden van onze gemeenschap. Dit is het derde jaar dat het diversity office de Diversity Week organiseert om iedereen bewust te maken van zowel de voordelen van een diverse gemeenschap. Als ook de bewustwording van de risico's voor minderheidsgroepen om onbedoeld uitgesloten te worden of zich sociaal onveilig te voelen. De week biedt een aantal bijeenkomsten, gericht op sociale veiligheid, diversiteit en inclusiviteit voor iedereen aan de TU/e. Het thema van dit jaar is 'De Paradox van Diversiteit'.

Foto's van Diversity Week 2022

(Update 17 oktober 2022) Hier een klein fotoverslag van enkele activiteiten zoals de opening en de rollerdisco. Foto's: Maxime van Strijp.

“Diversiteit is een fundamentele waarde van de TU/e. Het zorgt ervoor dat mensen van verschillende afkomst, achtergrond en geloof samen kunnen komen, samen kunnen studeren en samenwerken, wat een bewezen katalysator is voor innovatie en creativiteit. Daarom is diversiteit stevig verankerd in Strategie 2030, het strategisch plan van de TU/e”, aldus het college van bestuur van de universiteit.

“Het doel van onze Diversity Week 2022 is om echt iedereen aan onze universiteit te betrekken”, zegt Lara Hofstra, student diversity officer. “Om niet alleen te luisteren naar wat onze minderheidsgroepen te zeggen hebben over de onderwerpen diversiteit, inclusie, sociale veiligheid en mentale gezondheid, maar om actief deel te nemen aan het maken van de TU/e tot een veilige plek om te werken en te leren voor iedereen. We moeten onszelf echt de vraag stellen: Waarom is diversiteit een thema voor iedereen? Hoe kan een divers team ruimte creëren voor meer begrip voor elkaar?”

Het doel van onze Diversity Week is om echt iedereen aan onze universiteit erbij te betrekken 

Lara Hofstra, student diversity officer

Paradox van diversiteit

De vraag waar Hofstra op aanstuurt, is wat ook wel de paradox van diversiteit wordt genoemd. Terwijl de voordelen van diversiteit voordehand liggend zijn, zijn de groepsprocessen die nodig zijn om het volledige potentieel van diversiteit te realiseren, dat niet. Het vergt bewustzijn en inzet van alle betrokkenen.

Hofstra: “Het wordt steeds belangrijker dat iedereen zich echt onderdeel van de discussie voelt en zich welkom voelt in onze gemeenschap om vrijuit over deze onderwerpen te spreken. De afgelopen jaren zijn de studenten in de verenigingsbesturen en -commissies zeer betrokken geweest bij diversiteit, inclusie en algemene gemeenschapsvorming”, verduidelijkt Hofstra. “De studenten willen ook heel graag meer met het onderwijzend en ondersteunend personeel in gesprek over deze onderwerpen en hopen als één gemeenschap samen te komen tijdens de evenementen die tijdens de Diversity Week worden aangeboden!”

We zijn trots op iedereen in onze gemeenschap en we zijn er trots op dat we zo'n grote diversiteit hebben

College van bestuur TU/e

“Diversiteit is ook een kernwaarde van de TU/e omdat we sterk geloven dat iedereen het recht heeft om deel te nemen en deel uit te maken van onze gemeenschap, ongeacht hun nationaliteit, ras, etniciteit, genderidentiteit, seksuele geaardheid, religie en meer. De TU/e herbergt studenten en onderzoekers met uiteenlopende achtergronden, waaronder meer dan 100 nationaliteiten. We zijn trots op iedereen in onze gemeenschap, en we zijn er trots op zo'n grote diversiteit te hebben”, luidt de verklaring van het college van bestuur TU/e. “We hopen dat de evenementen in het kader van de Diversity Week een groot aantal mensen uit de TU/e-gemeenschap zullen trekken, om ideeën uit te wisselen en het bewustzijn over de kracht van diversiteit te vergroten.”

Iedereen die aan de TU/e werkt en studeert is van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de evenementen deze week. En zoals bij al dit soort onderwerpen houdt het werk niet op als de week voorbij is, maar vergt het een blijvende inspanning van de hele TU/e-gemeenschap.

Deelnemen

Het aanmaken van een account is een voorwaarde voor deelname. Bekijk de agenda van het evenement hier.

Nicole van Overveld
(Science Information Officer)

Het laatste nieuws

Blijf ons volgen