Miljoenen voor onderzoek naar vraagstukken uit de Nationale Wetenschapsagenda

11 juli 2023

TU/e betrokken bij projecten over onder meer hernieuwbare offshore technologie en een duurzamere gezondheidszorg.

Foto: Bart van Overbeeke

Diverse TU/e-onderzoekers zijn betrokken bij projecten die elk meerdere miljoenen aan financiering hebben ontvangen in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). De projecten richten zich op een zacht robothart voor hartpatiënten, betere transportnetwerken, een duurzamere gezondheidszorg, hernieuwbare offshore technologie en het toepassen van AI in de behandeling van depressies.

NWO maakte gisteren bekend welke consortia kunnen gaan werken aan wetenschappelijke en maatschappelijke doorbraken op onderwerpen die door vragen vanuit de samenleving zijn vastgesteld in de NWA.

De consortia kennen een brede vertegenwoordiging van kennisorganisaties én maatschappelijke partners: variërend van publieke partijen zoals musea, ziekenhuizen, universiteiten en kennisinstellingen uit binnen- en buitenland, tot stichtingen, patiëntenverenigingen en andere burgerinitiatieven, gemeenten, provincies en ministeries. Ook het bedrijfsleven is ruim vertegenwoordigd.

Hieronder een overzicht van de gehonoreerde projecten waar de TU/e deelnemer is van het consortium, met een samenvatting die door het project is ingediend met daaronder het toegewezen bedrag en waar bekend de betrokken TU/e-onderzoekers.

Hernieuwbare offshore technologieën

HybridLabs versnelt de energietransitie door de ontwikkeling van hernieuwbare offshore technologieën voor elektriciteits- als waterstofproductie. HybridLabs versterkt tegelijkertijd de offshore voedsel- en ecologische transitie. Volgens het consortium leidt HybridLabs tot een sterke positie voor de Nederlandse kennis- en innovatieketen en creëert het daarnaast belangrijke commercialisatiemogelijkheden voor drijvende windenergie langs de Ierse Atlantische kust.

De kern van HybridLabs is een unieke Nederlandse infrastructuur van hybride experimentele faciliteiten, simulatoren en offshore demonstratielocaties, die van elkaar leren door middel van nieuwe data- en fysicagestuurde benaderingen. Door de hybride infrastructuur vindt technologieontwikkeling sneller en goedkoper plaats. Kennisexploitatie vindt plaats richting het bedrijfsleven, beleidsmakers, ngo's en burgers.

Titel: HybridLabs - Accelerating Dutch innovations in offshore renewables through data-driven hybrid labs
Toegewezen bedrag: 10,4 miljoen euro.
Betrokken TU/e-onderzoekers: Rianne Valkenburg, Jeroen Schepers (faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences), Stefanie Gillmeier (faculteit Built Environment)

Zacht robothart voor hartpatiënten

Wereldwijd lijden 23 miljoen mensen aan hartfalen. Een laatste redmiddel bij vergevorderd hartfalen is harttransplantatie, maar vanwege de geringe beschikbaarheid van donoren zijn de wachtlijsten lang. Veel patiënten overlijden terwijl ze op de wachtlijst staan. Wij ontwikkelen het Holland Hybride Hart (HHH). Het HHH wordt het eerste functionele kunstmatige orgaan dat geschikt is voor transplantatie. HHH is een zacht robothart met een binnenbekleding van cellen van de patiënt zelf. Hierdoor bootst het HHH een gezond menselijk hart in zoveel mogelijk opzichten na. Dit veilige alternatief voor een donorhart is essentieel om het leven te redden van duizenden patiënten met hartfalen.

Titel: HOLLAND HYBRID HEART, combining tissue engineering and soft robotics to build a biocompatible artificial heart that offers a future to heart failure patients
Toegewezen bedrag: 10,4 miljoen euro.
Betrokken TU/e-onderzoekers: Carlijn Bouten (faculteit Biomedical Engineering), Bas Overvelde (faculteit Mechanical Engineering), Frans van de Vosse (faculteit Biomedical Engineering)

Duurzamere gezondheidszorg

De zorgsector is verantwoordelijk voor 7% van de CO2-voetafdruk van Nederland. De Nederlandse overheid pleit daarom voor een duurzamere gezondheidszorg (Green Deal Duurzame Zorg 3.0). Het ESCH-R project gaat deze uitdaging aan met de missie om toepassing van circulaire interventies in ziekenhuizen te versnellen en de ecologische voetafdruk van de zorg te verlagen.

De onderzoeksvraag van het consortium is: hoe kunnen ziekenhuizen minder wegwerpproducten gebruiken en de transitie naar circulariteit maken? Samen met hun maatschappelijke partners gaat hun interdisciplinaire onderzoeksteam strategieën ontwikkelen die circulair, veilig en schaalbaar zijn. Op langere termijn gaat ESCH-R bijdragen aan een duurzame en toekomstbestendige zorg.
Toegewezen bedrag: 5,3 miljoen euro
Titel project:
Evidence-based Strategies to create Circular Hospitals: Applying the 10-Rs framework to healthcare (ESCH-R)
Betrokken onderzoekers: Vikrant Sihag, Duygu Keskin en Myriam Cloodt (faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences)

Betere transportnetwerken

Het maatschappelijk draagvlak voor de externe effecten en uitbreiding van het transportsysteem neemt af. De huidige aanpak voor transportoptimalisatie, marktstructuur en governance van de keten leiden onvoldoende tot het optimaal benutten van de beschikbare capaciteit in transportnetwerken.

De platformeconomie biedt kansen om vraag- en aanbod in transportnetwerken beter op elkaar af te stemmen, maar heeft ook risico’s als een platformaanbieder zelf te dominant wordt. In dit project ontwikkelt men de generieke functionaliteit en randvoorwaarden voor online platforms voor het samenstellen en boeken van diensten die zijn opgebouwd uit diensten van meerdere aanbieders, en passen die toe op intermodale transportnetwerken.

Titel project: “It's a cargo match!...” Attaining waste-free and effective freight transport systems by seamlessly matching - demand and supply with inclusive, smart, and green-oriented booking platforms
Toegewezen bedrag: 4,9 miljoen euro.
Betrokken TU/e-onderzoekers: Ksenia Podoynitsyna - JADS

AI als behandeling voor depressie

Depressie is de belangrijkste oorzaak van invaliditeit. De behandeling van depressie verloopt met trial-and-error omdat het gissen is naar de beste behandeling voor een patiënt. Het BOOST Depressie consortium zal met kunstmatige intelligentie biomarkers ontwikkelen die het behandelresultaat kunnen voorspellen om daarmee de beste behandeling voor elke patiënt te kunnen selecteren. Dit zal naar verwachting het succes van behandelingen verdubbelen, de behandeltrajecten verkorten en de zorgkosten verlagen.

Titel project: BiOmarkers tO perSonalise Treatment of depression (BOOST depression)
Toegewezen bedrag: 4,6 miljoen euro.

Barry van der Meer
(Head of Department)

Het laatste nieuws

Blijf ons volgen