Student confidential contact persons: voor studenten, door studenten

‘Wij helpen medestudenten hulp te zoeken’

13 april 2022

Studenten helpen studenten om hulp te zoeken. Dat is waar het om draait bij de 24 student confidential contact persons die klaarstaan als luisterend oor voor het welzijn van TU/e-studenten.

Foto: Focality Media

Hey student, what’s on your mind? Zit je niet lekker in je vel en heb je behoefte aan een luisterend oor? Of heb je een probleem waarvan je niet weet hoe je het moet oplossen? Blijf er dan niet zelf mee rondlopen, maar zoek hulp bij de student confidential contact persons (CCP). Maar liefst 24 studenten van onze universiteit staan voor je klaar. Ze zijn opgeleid tot student confidential contact person en helpen je de juiste weg naar een oplossing te vinden.

Studente Dorina Bór is een van de 24 confidential contact persons (CCP) aan onze universiteit. De tweedejaars masterstudent Human-Technology Interaction is bestuurslid van studentendansvereniging Footloose en was al vertrouwenspersoon voor haar vereniging. Ze twijfelde geen moment om die rol breder te vervullen, als CCP voor álle TU/e-studenten.

“Ik ben hier als internationale student begonnen midden in de coronacrisis. Het kan heel intimiderend zijn om in een ander land te gaan studeren. Mijn agenda was leeg, en ik voelde me eenzaam en afgesloten van alles en iedereen. Inmiddels weet ik dat dit gevoel tijdelijk is. Je agenda vult zich op een gegeven moment vanzelf en je leert steeds meer mensen kennen. Het wordt beter. Ik had het fijn gevonden als iemand me dat toen had verteld.”

Dorina Bór. Foto: Focality Media

Luisteren zonder oordeel

De training die Dorina heeft gevolgd voor het een-op-een contact met andere studenten, heeft haar ook de juiste handvaten gegeven om andere studenten te kunnen helpen. Ze leerde om vooral te luisteren, geen oordeel te geven, niets in te vullen. “Het helpt me een situatie beter te beoordelen, om in te schatten of er professionele hulp nodig is. Kan ik helpen, of moet ik doorverwijzen naar een van de hulplijnen die we hebben aan de universiteit?”

Want hulplijnen zijn er: vertrouwenspersonen, studieadviseurs, psychologen, studentendecanen, vertrouwenspersonen wetenschappelijke integriteit, maar studenten weten die niet altijd even gemakkelijk te vinden. Of vinden het moeilijk om toe te geven dat ze hulp nodig hebben aan iemand die buiten hun leefwereld staat, weet Student Diversity Officer Lara Hofstra. “Hulp vragen kan heel eng zijn. Dat betekent dat je moet toegeven dat je iets niet voor elkaar krijgt. Die drempel kun je voor studenten verlagen door ze eerst met studenten, hun gelijken, te laten praten.”

Hulp vragen kan heel eng zijn, omdat je moet toegeven dat je iets niet voor elkaar krijgt.

Student Diversity Officer Lara Hofstra

Lara benadrukt dat de studenten die CCP zijn, géén vertrouwenspersoon zijn: “Ze zijn getraind om goed te luisteren, niet om problemen op te lossen. Ze kunnen studenten wel een oplossingsrichting geven. Ze vertellen bij wie ze terecht kunnen als ze een probleem hebben waar ze zelf niet uit komen. Soms is een luisterend oor bieden al genoeg. Wanneer iemand het spannend vindt om naar bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon te stappen, kunnen de CCP’s aanbieden om mee te gaan, als mentale ondersteuning.”

Student Diversity Officer Lara Hofstra. Foto: Focality Media

Vanuit studenten

De opzet voor de CCP’s is in de studentenwereld ontstaan, vertelt Lara, “maar wordt ondersteund door de universiteit.” Zo worden de opstartkosten en de training voor de 24 CCP’s betaald uit de studievoorschotmiddelen die de universiteit heeft gekregen.

De CCP’s komen uit de vele studentenverenigingen die de TU/e rijk is. Lara: “Zij zijn de steun in de rug van studenten als het gaat om welzijn.” De CCP’s vertegenwoordigen samen alle vijf de overkoepelende verenigingen: ESSF (sport), Scala (cultuur), Compositum (gezelligheidsverenigingen), FSE (studieverenigingen) en FISO (onafhankelijke verenigingen zoals Cosmos, Lighthouse, Credo en AEGEE).

“Zo krijg je een zo divers mogelijke groep met studenten die midden in het studentenleven staan. En is er genoeg keuze voor iedereen om iemand met een luisterend oor uit te kiezen. Je hoeft je niet te beperken tot de CCP van jouw vereniging of koepel, je kunt kiezen wie je wilt.”

Studenten helpen studenten

Wie zijn de confidential contact persons (CCP) voor de studenten aan onze universiteit? En waarmee kunnen ze je helpen? In deze video vertellen een paar CCP's waarom zij dit willen doen voor hun medestudenten. En op https://educationguide.tue.nl/ccp vind je alle 24 CCP’s en kun je kiezen met wie je een afspraak wilt maken.

Video: Focality Media

Demos

Het oorspronkelijke initiatief voor de student confidential contact persons komt van gezelligheidsvereniging Demos, waar al jaren wordt gewerkt met ervaren studenten als aanspreekpunt voor jongerejaars. Jan-Willem Melchers, vijfdejaars student Bouwkunde, was vorig jaar bestuurslid bij Demos en raakte aan de praat met Student Diversity Officer Lara Hofstra over het welzijn van studenten.

“Bij Demos vangen we heel veel problemen van studenten af dankzij de aanspreekpunten, maar niet alle verenigingen hebben zo’n aanspreekpunt”, zegt Jan-Willem. “Waarom zorgen we er niet voor dat het breder wordt uitgerold naar andere verenigingen?”

Jan-Willem Melchers stond aan de wieg van de CCP's. Foto: Focality Media

Het balletje ging al snel rollen. Gesprekken met de vertrouwenspersonen aan de TU/e volgden om duidelijk te krijgen wie welke rol heeft. “Vertrouwenspersonen komen vaak pas in beeld als mensen echt vastlopen. Om het niet zover te laten komen, kan een gesprek met een CCP in een eerder stadium je al helpen. In die gesprekken ligt de nadruk op het helpen om de juiste hulp te zoeken.”

Studenten weten niet altijd bij wie ze terecht kunnen met problemen.

Jan-Willem Melchers, initiatiefnemer CCP's

“Er zijn genoeg plekken waar je terecht kunt aan de TU/e als je hulp nodig hebt, maar studenten weten niet altijd waarvoor ze bij wie terecht kunnen. Studieproblemen kunnen bijvoorbeeld zorgen voor mentale problemen en andersom. Maar een studieadviseur gaat niet over het mentale deel en de studentenpsycholoog gaat niet over je studie. Waar moet je dan aankloppen? Precies daar helpen we als CCP’s andere studenten om de juiste weg te vinden”, zegt Jan-Willem.

De 24 CCP’s hebben een training gevolgd voor hun taak. “Je moet letten op wat belangrijk is voor de persoon die naar je toe komt, niet sturen in de richting waarvan jij denkt dat het een goede stap is. Goed luisteren is een kunst.”

Voor wie?

Wanneer kun je terecht bij een CCP? “Als je studiestress hebt of persoonlijke problemen, zoals ruzie met je ouders of vrienden, bij ziekte en overlijden in je omgeving, onzekerheden. Bij sociaal onveilige situaties, verslaving. Eigenlijk alles waarvan je zegt ‘ik heb iemand nodig om hierover te praten’”, zo somt Jan-Willem op. Lara vult aan: “Je kunt ook bij deze studenten terecht als je ziet dat iemand anders niet lekker in z’n vel zit. De CCP’s kunnen dan advies geven naar wie je die persoon kunt verwijzen.”

Jan-Willem: “Als je twijfelt of iets belangrijk genoeg is om het te vertellen, dan is het belangrijk genoeg. Neem gewoon contact op met een van de CCP’s!”

Alle CCP’s op een rijtje

Wil je weten met welke studenten confidential contact persons je kunt praten? Op educationguide.tue.nl/ccp vind je alle 24 CCP’s en kun je kiezen met wie je een afspraak wilt maken.

UIT ONZE STRATEGIE: SOCIALE VEILIGHEID

Mensen zijn het hart en de ziel van onze universiteit, en we willen hen een veilige plek om te werken en studeren bieden. Een omgeving waarin iedereen zich fysiek, mentaal en emotioneel veilig voelt. Collegialiteit en respect voor elkaar, ongeacht positie, ervaring of achtergrond, vinden we van groot belang.

Sociale veiligheid is een zaak van ons allemaal. Alle studenten, medewerkers en gasten van de TU/e zijn samen verantwoordelijk voor een veilige en positieve studie- en werkomgeving. Als je te maken hebt met een onveilige situatie of ongewenst gedrag kun je bij verschillende personen en instanties terecht. Voor studenten is er een wegwijzer sociale veiligheid, waarop alle instanties waar je terecht kunt met problemen staan vermeld. En vanaf nu kunnen studenten dus ook een confidential contact person inschakelen die ze helpen hun weg te vinden naar de juiste hulp! Ook voor medewerkers is er een wegwijzer.

Sociale veiligheid valt in onze Strategie 2030 onder het thema Resilience.

Brigit Span
(Corporate Storyteller)

Meer over onze strategie

Blijf ons volgen