Nationaal Groeifonds kent ruim 2,5 miljard euro toe aan projecten waar TU/e bij betrokken is

14 april 2022

Tien projectvoorstellen met een TU/e-bijdrage ontvangen een investering in de tweede ronde van het investeringsfonds van de overheid.

Beeld: jamesteohart via Shutterstock
Beeld: jamesteohart via Shutterstock

Met het Nationaal Groeifonds investeert het kabinet tussen 2021 en 2025 20 miljard euro in projecten die zorgen voor economische groei voor de lange termijn. In de tweede ronde is 5 miljard euro toegekend aan 28 projectvoorstellen. Ruim 1,6 miljard gaat daarvan naar projecten waarin de TU/e een rol speelt in de categorie Onderzoek, ontwikkeling en innovatie. In de categorie Kennisontwikkeling werd in totaal 952 miljoen euro toegekend. Een deel van deze subsidies komt meteen beschikbaar, aan de rest van de bedragen zijn aanvullende voorwaarden verbonden.

In de pijler Onderzoek, ontwikkeling en innovatie zijn dit de projecten waarbij de TU/e betrokken is:

Zelfdenkende moleculaire systemen

Het topwetenschappelijk consortium voor Zelfdenkende Moleculaire Systemen ontvangt maximaal 97 miljoen euro voorwaardelijk. Zij zetten zich in op het snijvlak van moleculaire scheikunde en digitale technieken zoals AI en richten zich op snellere rekenkracht, neuromorphic computing genaamd, en radicale vernieuwingen in materialen die zichzelf bijvoorbeeld kunnen herstellen. Dit project wordt geleid door een consortium in samenwerking met het Duitse Max Planck instituut. Lees hier meer over dit project.

NXTGEN HIGHTECH

NXTGEN HIGHTECH ontwikkelt een nieuwe generatie hightech-equipment binnen zes toepassingsdomeinen: lasersatellietcommunicatie, biomedische productietechnologie, halfgeleieders, composieten, energie en agrifood. De investering uit het Nationaal Groeifonds in het project is maximaal 450 miljoen euro voorwaardelijk. Lees hier meer over dit project.

PhotonDelta

Dit voorstel tilt het Nederlandse ecosysteem voor geïntegreerde fotonica op naar Europees topniveau. De investering uit het Nationaal Groeifonds in het PhotonDelta is maximaal 471 miljoen euro voorwaardelijk. Lees hier meer over dit project.

Digitaal Ecosysteem Mobiliteit en Smart City (DEMS)

Het voorstel van DEMS betreft het realiseren van een digitale infrastructuur voor het delen en gebruiken van data. De investering uit het Nationaal Groeifonds in het project is een reservering van maximaal 85 miljoen euro.

Duurzame MaterialenNL

Het programma Duurzame MaterialenNL verbindt drie materiaalclusters in Nederland met elkaar: de energiematerialen, constructiematerialen en circulaire plastics. De investering uit het Nationaal Groeifonds in het project is een voorwaardelijke toekenning van maximaal 220 miljoen euro voor het plastics-onderzoek.

Biotech Booster

Het voorstel van Biotech Booster richt zich op de doorontwikkeling van kennis naar bedrijvigheid. Het voorstel richt zich naast de toepassing in de gezondheidszorg ook op andere sectoren zoals de chemie en de landbouw. De investering uit het Nationaal Groeifonds is maximaal 246 miljoen euro. Zij ontvangen 50 miljoen euro voor de eerste fase en een voorwaardelijke toekenning van 196 miljoen euro.

PharmaNL

Het PharmaNL voorstel richt zich vooral op de technische faciliteiten voor startups in de farmaceutische industrie. De investering uit het Nationaal Groeifonds in het project is maximaal 80 miljoen euro voorwaardelijk.

Toekomstbestendige leefomgeving

Toekomstbestendige leefomgeving wil innovaties in de ontwerp-, bouw- en technieksector bevorderen door barrières voor innovatieontwikkeling weg te nemen. Productiviteitsverhoging in de bouw zorgt voor verdienvermogen en is cruciaal voor de grote maatschappelijke opgaven in de gebouwde omgeving. De investering uit het Nationaal Groeifonds in het project, een initiatief van het Bouw en Techniek Innovatiecentrum, is een reservering van 100 miljoen euro. 

In de pijler Kennisontwikkeling zijn dit de projecten waar de TU/e bij betrokken is: 

Digitaliseringsimpuls onderwijs NL

Digitaliseringsimpuls onderwijs NL is gericht op het versterken van de digitalisering in het hoger onderwijs en mbo. Met deze grote impuls kan digitalisering in het hoger onderwijs en mbo echt naar een hoger plan worden getild. De investering uit het Nationaal Groeifonds in het project is maximaal 560 miljoen euro. Een toekenning van 140 miljoen euro en een voorwaardelijke toekenning van 420 miljoen euro.

Nationale LLO Katalysator

De Nationale LLO Katalysator richt zich op het creëren van nieuw LLO-aanbod door onderwijsinstellingen. De investering uit het Nationaal Groeifonds in het project is maximaal 392 miljoen euro. Een toekenning van 167 miljoen euro en een voorwaardelijke toekenning van 225 miljoen euro.

Over het Nationaal Groeifonds

Het Nationaal Groeifonds is bedoeld voor eenmalige publieke investeringen die bijdragen aan de toekomstige economische groei. De projecten moeten leiden tot hogere productiviteit en nieuwe economische bedrijvigheid, aldus de onafhankelijke Groeifonds-commissie, die onder leiding staat van Jeroen Dijsselbloem.

Het kabinet trekt tussen 2020 en 2024 in totaal 20 miljard euro uit voor investeringen in kennisontwikkeling, infrastructuur en onderzoek, ontwikkeling & innovatie. In deze tweede ronde kent het kabinet aan 28 voorstellen geld toe. Het gaat in totaal om 5 miljard euro. Het is de verwachting dat begin 2023 de derde indieningsronde start.

Mediacontact

Frans Raaijmakers
(Science Information Officer)

Het laatste nieuws

Blijf ons volgen