Heleen de Coninck plaatsvervangend voorzitter van Wetenschappelijke Klimaatraad

24 maart 2023

De raad adviseert het kabinet over klimaatbeleid, op basis van onafhankelijke wetenschappelijke kennis.

Heleen de Coninck. Foto: Bart van Overbeeke
Heleen de Coninck. Foto: Bart van Overbeeke

De ministerraad heeft op voordracht van minister Jetten voor Klimaat en Energie ingestemd met de benoeming van negen nieuwe leden van de Wetenschappelijke Klimaatraad (WKR) per 15 april 2023. TU/e-wetenschapper Heleen de Coninck neemt zitting in de raad als plaatsvervangend voorzitter, naast voorzitter Jan Willem Erisman van de Rijksuniversiteit Leiden.

De Wetenschappelijke Klimaatraad (WKR) is een onafhankelijk, wetenschappelijk college dat gevraagd en ongevraagd advies geeft aan de regering of het parlement over het te voeren klimaatbeleid, op basis van onafhankelijke wetenschappelijke kennis. De komst van de raad is een afspraak uit het coalitieakkoord.

Heleen de Coninck zal het werk in de raad combineren met haar huidige functies. Bij de Technische Universiteit Eindhoven werkt ze als hoogleraar Technology, Innovation & Society aan de faculteit Industrial Engineering and Innovation Sciences. Ook is ze onderzoeker bij het TU/e-energieinstituut EIRES. Daarnaast werkt De Coninck als hoogleraar aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Klimaatverandering wereldwijd indammen

Als hoofdauteur van de invloedrijke IPCC-klimaatrapporten probeert ze met gedegen onderzoek te helpen klimaatverandering wereldwijd in te dammen. Ze zoekt daarmee actief de internationale samenwerking en verbinding op. Als onderzoeker richt De Coninck zich vooral op de rol van innovatie en technologie in de internationale klimaatonderhandelingen, en op beleid om de energie-intensieve industrie klimaatneutraal te maken. Daarbij kijkt ze ook naar de maatschappelijke dynamiek van nieuwe technologieën om klimaatopwarming tegen te gaan, en de levensvatbaarheid van die innovaties. Ook is ze voorzitter van de stuurgroep van het Klimaatonderzoek Initiatief Nederland, dat beoogt het Nederlands klimaatgerelateerd onderzoek wil in te zetten om systeemtransities te versnellen, in Nederland en in ontwikkelingslanden.

Heleen de Coninck: “Het is een enorme eer om te mogen bijdragen aan de WKR en aan een beter klimaatbeleid in Nederland. Tot 2030 is het al een uitdaging om de doelen te halen, maar daarna begint het pas. De snelle systeemtransities die nodig zijn benodigd voor netto nul CO2-uitstoot over twintig jaar én de benodigde klimaatadaptatie kunnen baat hebben bij onafhankelijk advies vanuit de wetenschap. Ik verheug me erop om veel te leren van de andere leden en van de interactie met het ministerie!“

Lees meer over het werk van De Coninck in dit interview, ter ere van haar oratie aan de TU/e.

Input voor Klimaatplan

Het eerste advies van de WKR, dat voor 1 februari 2024 wordt uitgebracht, gaat over dilemma’s en richtinggevende keuzes waar Nederland de komende jaren voor staat in de transitie naar klimaatneutraliteit. Dit advies dient als input voor het Klimaatplan dat de hoofdlijnen van het klimaatbeleid voor de komende jaren beschrijft. Het kabinet presenteert het Klimaatplan in het najaar van 2024.

Voorzitter Jan Willem Erisman, die op 1 maart 2023 werd benoemd als eerste lid van de raad: “Bij de samenstelling van de raad is zorgvuldig gekeken naar wetenschappelijke kwalificaties, kennis van en ervaring met klimaatvraagstukken en -beleid, en diversiteit in samenstelling en wetenschappelijke disciplines. Ik ben blij met dit sterke en diverse team waarmee we regering en parlement de komende jaren van brede, goed onderbouwde wetenschappelijke adviezen kunnen voorzien.”

Ledenlijst

De volledige samenstelling van de raad is als volgt:

  • Jan Willem Erisman (voorzitter) - hoogleraar milieu en duurzaamheid, Rijksuniversiteit Leiden;
  • Heleen de Coninck (plaatsvervangend voorzitter) - hoogleraar socio-technische innovatie en klimaatverandering, Technische Universiteit Eindhoven, hoogleraar systeemtransitie en klimaatverandering,  Radboud Universiteit;
  • Sanne Akerboom - universitair docent regulering en governance van de energietransitie, Universiteit Utrecht;
  • Kornelis Blok - hoogleraar energiesysteemanalyse, Technische Universiteit Delft;
  • Marjolijn Haasnoot - senior onderzoeker/adviseur Deltares, universitair hoofddocent klimaatadaptatie, Universiteit Utrecht;
  • Machiel Mulder - hoogleraar energie-economie, Rijksuniversiteit Groningen;
  • Wouter Peters - hoogleraar koolstofkringloop en atmosferische samenstelling, Wageningen University en Research, Rijksuniversiteit Groningen;
  • Wieke Pot - universitair docent bestuurskunde, Wageningen University en Research;
  • Linda Steg - hoogleraar omgevingspsychologie, Rijksuniversiteit Groningen;
  • Behnam Taebi - hoogleraar energie- en klimaatethiek, Technische Universiteit Delft.

Meer informatie vind je op de website van de Rijksoverheid.

Mediacontact

Hilde van Genugten - de Laat
(Science Information Officer)

Meer over duurzaamheid

Het laatste nieuws

Blijf ons volgen