Als werknemer van de TU/e val je onder de cao Nederlandse Universiteiten (cao-NU) met bijbehorende salarisschalen en secundaire arbeidsvoorwaarden. Zo ontvang je een eindejaarsuitkering van 8,3% van het jaarsalaris en jaarlijkse vakantie-uitkering van 8% van het jaarsalaris plus toelagen. Als je fulltime bij de TU/e werkt, heb je in principe een 38-urige werkweek met 29 vakantiedagen per jaar. Kies je ervoor om 40 uur per week te werken, dan bouw je 12 extra vakantiedagen op en kom je zelfs uit op 41 vakantiedagen in totaal. Ook als je parttime werkt (vanaf 0,5 fte) kun je extra vakantiedagen opbouwen. Daarnaast kun je aanspraak maken op regelingen zoals aanvullend geboorteverlof, gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof, en wat later in je loopbaan het vitaliteitspact. Volg de link hieronder voor meer informatie. 

PERSONELE REGELINGEN EN GEDRAGSCODES

In de personele regelingen zijn arbeidsvoorwaarden geregeld, die gelden voor alle TU/e werknemers of een specifiek deel hiervan. Deze arbeidsvoorwaarden vullen de cao-NU aan of zijn een handzame uitwerking hiervan.

Zo ontvang je een maandelijkse internetvergoeding en een tegemoetkoming waarin de reiskosten woon-werkverkeer en (eventueel) thuiswerken zijn opgenomen. Het keuzemodel arbeidsvoorwaarden biedt mogelijkheden om tijd in te ruilen voor geld of geld voor tijd, om zo een fiscaal voordeel te behalen. Je kunt bijvoorbeeld gebruikmaken van een extra tegemoetkoming in reiskosten woon-werkverkeer en/of een fietsenplan. Als je werkzaamheden het toelaten, kun je (deels) thuiswerken en thuiswerkfaciliteiten aanvragen. De TU/e hecht groot belang aan persoonlijke en professionele ontwikkeling en kent daarom een regeling om werk-gerelateerd studeren te stimuleren. Ook bouw je een goed pensioen op, waarbij de TU/e zelfs 70% van de pensioenpremie voor haar rekening neemt. Ten slotte heeft de TU/e bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering voor je afgesloten. 

In een gedragscode staan de kernwaarden omschreven van hoe we op de TU/e met elkaar, anderen, middelen en bevoegdheden omgaan.  

De personele regelingen en gedragscodes vormen een integraal onderdeel van de arbeidsovereenkomst. Elke (toekomstige) TU/e werknemer kan ze hieronder raadplegen. Door ondertekening van de arbeidsovereenkomst gaat een TU/e werknemer akkoord met de inhoud van de regelingen en codes, en met wijzigingen en toevoegingen daarin. 

 

Arbeidsduur, vakantie en verlof

Integriteitsbeleid

Loopbaan en opleiding