Mindlab als startpunt voor open gesprekken over sociale veiligheid, leiderschap en meer

14x Mindlab @TU/e, 14x food for thought

19 juli 2022

1.252 TU/e’ers zagen theatervoorstelling Mindlab over belangrijke thema’s in de wetenschappelijke wereld. Wat bracht Mindlab bij hen teweeg? En, wat zijn de vervolgstappen om sociale veiligheid hoog op de agenda te houden?

Klik op de foto om de video met reacties op Mindlab te zien. Video: Focality Media

Een wake-up call. Confronterend. Herkenbaar. Indrukwekkend. Emotioneel. Wat verschillende reacties op de theatervoorstellingen van Mindlab, die in juli zijn gehouden aan onze universiteit. Mindlab wil het gesprek op gang brengen over sociale veiligheid, leiderschap, Erkennen & Waarderen, wetenschappelijke integriteit en de balans tussen onderzoek en onderwijs. Want het stopt niet met de voorstelling: dat is enkel het startpunt om sámen open te kunnen praten over deze belangrijke thema’s binnen de wetenschap.

“Dat gebeurt hier toch niet, zeiden mijn collega’s vooraf aan de voorstelling over misstanden. Maar het gebeurt overal, en na het zien van Mindlab realiseerden ze zich dat ook”, zegt Rianne Conijn, universitair docent in de Human-Technology Interaction-groep (faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences).

De voorstelling, gespeeld door Theatermakers Radio Kootwijk, trok in tien live sessies ruim negenhonderd TU/e’ers naar de Blauwe Zaal. Zij dompelden zich anderhalf uur onder in Mindlab, gevolgd door een napraatsessie in de University Club. Twaalf teams van faculteiten en diensten deden direct na de voorstelling een verdiepende teamsessie met een coach. We legden enkele reacties op Mindlab vast in onderstaande video.

Mindlab - en nu?

Een veelgehoorde en terechte vraag is wat het vervolg is op Mindlab, zeggen HR-beleidsmedewerkers Sandra van Dongen en Corlien van Dam. “Want het eindigt niet bij deze voorstellingen”, zegt Van Dam. “Die dienen als een katalysator, een startpunt voor open gesprekken over de genoemde thema’s. Natuurlijk moet er een vervolg komen, maar dat is niet één vast traject. We bieden maatwerk aan teams en hebben coaches klaarstaan die daarbij kunnen begeleiden. Ook bieden we trainingen en tools aan, zoals de active bystander training.”

Sandra van Dongen zegt dat de 265 kaartjes die in de ideeënbox werden gedeponeerd na afloop van de voorstellingen nog worden bekeken en geanalyseerd. “We kijken wat de terugkerende thema’s zijn en zullen daar vervolgstappen voor maken. Maar we willen ook niet te leidend zijn hierin. Het moet gebeuren in het tempo van de groepen en de teams, we willen dat zij ons voeden, zodat we in hun behoefte kunnen voorzien. Ons mailadres mindlab@tue.nl. blijft daarom gewoon open voor alle vragen die mensen hebben.”

Dat gesprek, dat is preciés wat er allereerst nodig is

Vice-voorzitter CvB Nicole Ummelen

Het gesprek met elkaar aangaan, dat is precies waar ook Nicole Ummelen, vice-voorzitter van het College van Bestuur, op hoopt. "We hebben gezien dat Mindlab veel teweeg brengt: herkenning, emotie, energie, gesprekken na afloop, vragen, ideeën. Dat is precies wat we gehoopt hadden. Het komt dichtbij en het maakt het gesprek over onwenselijke situaties of de beleving daarvan gemakkelijker. En dat gesprek, dat is preciés wat er allereerst nodig is. Je kunt van alles opschrijven over waarden, visie en afspraken, en dat doen we ook zeker, maar alles staat of valt met het doorleven en delen daarvan. De follow-up zal dan ook allereerst bestaan uit het voeren van verdere gesprekken in kleinere kring. In de eigen faculteit of groep, over Mindlab en social safety in de eigen omgeving. Daaruit hopen we meer te leren over wat we gezamenlijk beter kunnen doen om sociale veiligheid te bevorderen. Want we moeten dit sámen doen."

Mindlab in cijfers

In totaal zagen 1.252 TU/e’ers de voorstelling Mindlab, live of online. 

 • 60

  sleutelfiguren (decanen, directeuren, vertrouwenspersonen, etc.) zagen als eersten Mindlab in december 2021

 • 276

  TU/e'ers bekeken de online voorstellingen in februari 2022

 • 916

  TU/e'ers bezochten de live voorstellingen in juli 2022. Onder hen 428 van de wetenschappelijke staf en 488 van de ondersteunende staf

 • 12

  teams (van IMS, IE&IS, EE en CE&C) hadden na de live voorstellingen een verdiepende teamsessie met een begeleider vanuit HRM om na te praten over Mindlab

Uit onze strategie: over social safety

Mensen zijn het hart en de ziel van onze universiteit, en we willen hen een veilige plek bieden om te werken en studeren. Een omgeving waarin iedereen zich fysiek, mentaal en emotioneel veilig voelt. Collegialiteit en respect voor elkaar, ongeacht positie, ervaring of achtergrond, vinden we van groot belang.

Sociale veiligheid is een zaak van ons allemaal. Alle studenten, medewerkers en gasten van de TU/e zijn samen verantwoordelijk voor een veilige en positieve studie- en werkomgeving. Als je te maken hebt met een onveilige situatie of ongewenst gedrag kun je bij verschillende personen en instanties terecht. Deze wegwijzer voor medewerkers helpt je je weg te vinden. Ook voor studenten is er een wegwijzer sociale veiligheid. Daarnaast kunnen studenten altijd terecht bij 24 studenten die optreden als confidential contact persons.

Social safety valt binnen onze Strategie 2030 onder het thema Resilience.

Brigit Span
(Corporate Storyteller)

Meer verhalen over social safety @TU/e

Meer over onze strategie

Blijf ons volgen