Voor scholen en docenten

ESoE wil professionele bèta-leraren opleiden en begeleiden die in hun werk het leren van de leerling als uitgangspunt nemen en die vanuit academisch perspectief bijdragen aan onderwijsvernieuwing met oog voor (vak)relevante ontwikkelingen in hun omgeving en in de samenleving. Om deze visie in praktijk te brengen, is intensieve samenwerking in diverse opleidingsverbanden onmisbaar.

ESoE participeert in zeven samenwerkingsverbanden: AOS Limburg, AOS-Midden-Brabant (Den Bosch en Tilburg), AOS Noordoost-Brabant, AOS Zuidoost-Brabant, Brabantse Opleidingsschool (BOS) en TRION. Binnen deze samenwerkingsverbanden bestaan afspraken over stageplaatsen, het uitvoeren van (afstudeer)onderzoek en wordt samengewerkt met collega’s om aanstaande collega’s op de best mogelijke manier te begeleiden met het werkplekleren.

De samenwerking met de opleidingspartners beslaat deelname aan stuurgroepen, ontwerpgroepen en onderzoeksgroepen. ESoE participeert in professionaliseringstrajecten door onder andere het begeleiden van docentonderzoekers en het organiseren van docentontwikkelteams en outreach-activiteiten.

Binnen deze verbanden vindt er samenwerking en afstemming plaats met alle andere participerende lerarenopleidingen, zoals met de Fontys lerarenopleiding Tilburg (FLOT), Fontys Lerarenopleiding Sittard (FLOS), Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), Radboud Docentacademie Nijmegen (RDA) en Universiteit van Tilburg (ULT). ESoE werkt verder samen met scholenbestuur OMO, scholengroep ORION en Brainport scholen, is betrokken in drie Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP)projecten en maakt deel uit van de Zuidelijke Educatieve Alliantie, een samenwerkingsverband  van HBO en WO-instellingen (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg) gericht op het opleiden van leraren.