TU/e Art Collection

Contact

Heeft u vragen over de kunstcollectie? Wij verzoeken u vriendelijk de conservator een e-mail te sturen naar bovenstaand adres. Op dit e-mailadres ontvangen wij bij voorkeur geen nieuwsbrieven, voorstellen voor tentoonstellingen of aanwinsten. Voor deze zaken kunt u zich wenden tot de leden van de Kunstcommissie.