Course

7S3X0 - Introduction Building Physics and Material Science

Het vak is een vervolg op Toegepaste Natuurwetenschappen (3NAB0). Het vak is een introductie in het Bouwfysisch Ontwerpen en het verantwoorde en creatieve gebruik van Materialen in Gebouwen (: materiaalkunde). Specifiek is er aandacht voor fysische-, vormgevings- en duurzaamheidaspecten van materialen en de ontmoetingen van de bouwdelen.