University Researcher

Mohammed Tahtali

Department
Industrial Engineering and Innovation Sciences

Door de opkomst van digitalisering is er een enorme groei aan data. Organisaties kunnen deze data slim inzetten om modellen te maken die mensen helpen bij het nemen van beslissingen. Uit onderzoek blijkt dat computermodellen (algoritmes) voor veel taken beslissingen nemen die net zo goed of beter zijn vergeleken met wanneer mensen deze zouden nemen. Echter, er wordt lang niet altijd gebruik gemaakt van deze modellen en mensen vertrouwen ze soms niet, zelfs als ze prima werken, en vertrouwen ze soms wel als ze dat niet doen. We onderzoeken de factoren die een rol spelen bij deze interactie.

Ancillary Activities

No ancillary activities