Ontwerp Kerndossier Medisch Spectrum Twente

Het Medisch Spectrum Twente is ter voorbereiding op de implementatie van een nieuw Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) een veranderprogramma gestart. Doel van het veranderprogramma is om op vier geselecteerde domeinen een visie te bepalen die tezamen moet borgen dat met de implementatie van het nieuwe Elektronische Patiënten Dossier een significante verbetering gerealiseerd wordt op het gebied van kwaliteit, veiligheid, doelmatigheid en servicegerichtheid.

Een van de vier geselecteerde domeinen is de content van het Elektronisch Patiënten Dossier. Voor dit domein is het project Kerndossier uitgevoerd met het volgende projectdoel:

Het definiëren van een informatiemodel voor een Kerndossier waarmee de zorgverleners van MST als een goed samenwerkend team hoogwaardige zorg en service aan de patiënt kunnen leveren.

De gekozen projectaanpak, wetenschappelijke literatuur, internationale standaarden en architecturen en het principe van Klinisch Redeneren aangevuld met praktijkervaring van zorgverleners vormen de basis voor het ontwerp. Door middel van interactieve bijeenkomsten met het projectteam en de speciaal voor het project samengestelde Klankbordgroep is het ontwerp Kerndossier op iteratieve wijze tot stand gekomen.

Het iteratieve ontwerpproces resulteert in vier producten: Ontwerp Kerndossier, Kader, Advies gebruik en beheer en Akkoord op deze producten door de interne Statuscommissie van MST. Het ontwerp Kerndossier bevat het ontworpen informatiemodel, inclusief de definitie, beschrijving en structuur van de elementen, hun onderlinge samenhang en het beleid op de elementen. Het Kader beschrijft welke randvoorwaarden en uitgangspunten aan het ontwerp ten grondslag liggen. Het Advies beschrijft hoe het ontwerp aangepast kan worden in de toekomst, hoe het toegepast kan worden op het huidige applicatielandschap en bij implementatie van het nieuwe EPD. Ook bevat het document advies aan MST welke organisatorische veranderingen nodig zijn om optimaal gebruik te gaan maken van het ontwerp.

Gedurende het project zijn op verschillende niveaus ontwerpbeslissingen genomen, waarvan sommige discussie oproepen en ruimte geven voor verder onderzoek. Een van de aanbevelingen is dan ook om een vervolgproject te definiëren waarin het ontwerp Kerndossier verder wordt verdiept met o.a. het verpleegkundig proces. Ook nodigt het ontwerp Kerndossier uit om met de beheerders van de toegepaste landelijke standaarden samen te kijken naar verdere optimalisatie van de landelijke standaarden.

Het project is succesvol afgerond binnen de gestelde tijd en voldoet aan het vooraf opgestelde programma van eisen. Daarnaast is een ontwerpaanpak uitgeprobeerd en verfijnd gedurende het project die het mogelijk maakt om een informatiemodel samen met zorgverleners en informatiedeskundigen te ontwerpen. Ook hebben de betrokken projectdeelnemers het project als positief ervaren en is bekendheid en bewustwording binnen de organisatie gecreëerd.

Het Medisch Spectrum Twente is ter voorbereiding op de implementatie van een nieuw Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) een veranderprogramma gestart. Doel van het veranderprogramma is om op vier geselecteerde domeinen een visie te bepalen die tezamen moet borgen dat met de implementatie van het nieuwe Elektronische Patiënten Dossier een significante verbetering gerealiseerd wordt op het gebied van kwaliteit, veiligheid, doelmatigheid en servicegerichtheid.

Een van de vier geselecteerde domeinen is de content van het Elektronisch Patiënten Dossier. Voor dit domein is het project Kerndossier uitgevoerd met het volgende projectdoel:

Het definiëren van een informatiemodel voor een Kerndossier waarmee de zorgverleners van MST als een goed samenwerkend team hoogwaardige zorg en service aan de patiënt kunnen leveren.

De gekozen projectaanpak, wetenschappelijke literatuur, internationale standaarden en architecturen en het principe van Klinisch Redeneren aangevuld met praktijkervaring van zorgverleners vormen de basis voor het ontwerp. Door middel van interactieve bijeenkomsten met het projectteam en de speciaal voor het project samengestelde Klankbordgroep is het ontwerp Kerndossier op iteratieve wijze tot stand gekomen.

Het iteratieve ontwerpproces resulteert in vier producten: Ontwerp Kerndossier, Kader, Advies gebruik en beheer en Akkoord op deze producten door de interne Statuscommissie van MST. Het ontwerp Kerndossier bevat het ontworpen informatiemodel, inclusief de definitie, beschrijving en structuur van de elementen, hun onderlinge samenhang en het beleid op de elementen. Het Kader beschrijft welke randvoorwaarden en uitgangspunten aan het ontwerp ten grondslag liggen. Het Advies beschrijft hoe het ontwerp aangepast kan worden in de toekomst, hoe het toegepast kan worden op het huidige applicatielandschap en bij implementatie van het nieuwe EPD. Ook bevat het document advies aan MST welke organisatorische veranderingen nodig zijn om optimaal gebruik te gaan maken van het ontwerp.

Gedurende het project zijn op verschillende niveaus ontwerpbeslissingen genomen, waarvan sommige discussie oproepen en ruimte geven voor verder onderzoek. Een van de aanbevelingen is dan ook om een vervolgproject te definiëren waarin het ontwerp Kerndossier verder wordt verdiept met o.a. het verpleegkundig proces. Ook nodigt het ontwerp Kerndossier uit om met de beheerders van de toegepaste landelijke standaarden samen te kijken naar verdere optimalisatie van de landelijke standaarden.

Het project is succesvol afgerond binnen de gestelde tijd en voldoet aan het vooraf opgestelde programma van eisen. Daarnaast is een ontwerpaanpak uitgeprobeerd en verfijnd gedurende het project die het mogelijk maakt om een informatiemodel samen met zorgverleners en informatiedeskundigen te ontwerpen. Ook hebben de betrokken projectdeelnemers het project als positief ervaren en is bekendheid en bewustwording binnen de organisatie gecreëerd.