8F170 - Clinical module Orthopaedics

Contents

De patiënt staat centraal in iedere activiteit van deze module, waarbij het kader wordt gevormd door etiologie, diagnostiek en behandeling van diverse aandoeningen van het bewegingsapparaat zoals artrose, osteoporose, traumata en standsafwijkingen. De desbetreffende ondersteunende beeldvorming, instrumentatie en technieken komen hierbij aan bod. De onderwerpen worden gepresenteerd in colleges, workshops en bezoeken aan de polikliniek, operatiekamer en onderzoekslaboratoria.

Learning objectives

De klinische module heeft tot doel inzicht te verschaffen in een aantal aspecten van de orthopedische geneeskunde: specifieke orthopedische thema's zoals ziekten van het bewegingsapparaat, prothesiologie, tissue engineering, biomaterialen, tribologie, weefselbelasting en bewegingsanalyse worden hierbij zowel vanuit basaal klinisch en praktisch perspectief besproken.