Onderzoek

Het onderzoekprogramma van de Eindhoven School of Education heeft als titel “Preparing and supporting teachers for innovative STEM learning”. STEM is de Engelstalige afkorting van Science, Technology, Engineering and Mathematics. De centrale vragen in het onderzoeksprogramma zijn:

  • Welke vormen en methoden van STEM-onderwijs dragen bij aan de voorbereiding van leerlingen op de uitdagingen van de 21ste eeuw?
  • Wat kenmerkt de professionele identiteit van een innovatieve STEM leraar en wat betekent dat voor de opleiding en professionele ontwikkeling van leraren?
  • Welke soorten effecten hebben leerprocessen en professionele ontwikkeling van (aanstaande) STEM leraren op hun onderwijs- en schoolpraktijk?

Het onderzoeksprogramma richt zich voornamelijk op het voortgezet en hoger onderwijs. Resultaten van onderzoek zijn direct toepasbaar in de opleiding Master Science Education and Communication en in innovatieprojecten van scholen. De Eindhoven School of Education levert daarnaast een actieve bijdrage aan het onderwijs van de faculteiten van de TU/e via het initiëren en evalueren van onderwijsinnovaties.

Details en theoretische onderbouwing vindt u in het onderszoeksprogramma (pdf, Engelstalig, 2016).
Bijdragen binnen het programma zijn afkomstig van verschillende typen onderzoek, zoals promotieonderzoek, kortlopend onderwijsonderzoek, innovatie- en contractonderzoek, maar ook van afstudeeronderzoek uitgevoerd door studenten binnen de master Science Education and Communication van ESoE.