Ethische normen ESoE

Bij ESoE houden onderzoekers zich aan de gedragscode van wetenschappelijke integriteit.

De details over de ethische toetsingsprocedures zijn te vinden op het intranet.

Onze partners in onderwijsonderzoek en subsidieverstrekkende instituten houden zich aan soortgelijke richtlijnen, deze zijn te vinden op de website van NWO en de website van VOR.