College van Bestuur

Het College van Bestuur (CvB) is het bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven. Het is belast met alle bestuurlijke aangelegenheden en met het beheer van de universiteit. Alle nevenfuncties van het CvB zijn goedgekeurd door de Raad van Toezicht. Het CvB bestaat uit:

Drs. R.J.H.M. (Robert-Jan) Smits
Voorzitter CvB
Tel.: (040) 247 2298
Email: r.j.h.m.smits@tue.nl 

Prof.dr.ir. F.P.T. (Frank) Baaijens
Rector magnificus
Tel.: (040) 247 3557
E-mail: f.p.t.baaijens@tue.nl

Dr. M.M.N. (Nicole) Ummelen
Vice voorzitter CvB
Tel.: (040) 247 4540
E-mail: m.m.n.ummelen@tue.nl

Dr. S.W.H. (Susanne) van Weelden
Secretaris van de Universiteit
Tel.: 040 247 4540
E-mail: s.w.h.v.weelden@tue.nl