ECTS punten
180
Opleidingstype
Bacheloropleiding
Studieduur
Drie jaar
Voertaal
Engels
Titel
Bachelor of Science (BSc)

De games die je speelt, het mobieltje waarmee je sms't, de internetsite waar je op shopt. Technologie is overal om ons heen en vormt een belangrijk deel van ons leven. Te belangrijk om alleen aan technologen over te laten!

Bij Psychology & Technology leer je wat technologie met mensen doet en hoe je met behulp van psychologische kennis technologie optimaal kunt laten werken voor mensen. Maar ook leer je hoe je met behulp van de psychologie volkomen nieuwe technologische toepassingen kunt ontwerpen, zoals sociale robots, brein‑computer-interfaces of motiverende revalidatietechnologie voor de gezondheidszorg.

Mens en techniek

Docenten en studenten aan de opleiding Psychology & Technology bestuderen heel veel verschillende onderwerpen die allemaal betrekking hebben op de relatie tussen mens en techniek. Je kunt daarbij denken aan:

 • Robots als hulp in het huishouden
 • Intieme technologie voor affectie op afstand
 • Vertrouwen in online veilingen
 • Verlichting waar je gezond en slim van wordt
 • Avatars die je helpen met energiebesparing
 • Intelligente straatverlichting
 • Persuasieve technologie: hoe kan je telefoon je helpen met afvallen? Hoe kan je douche ervoor zorgen dat je minder water verbruikt?

MyStart@TU/e

Wil je op de hoogte blijven van belangrijke informatie over studeren op de TU/e en aankomende voorlichtingsactiviteiten? Maak dan een account aan in MyStart@TU/e!

Major Psychology and Technology

Psychology and Technology is een van de twee majors binnen de bacheloropleiding Innovation Sciences. Na succesvolle afronding van deze major ontvang je het diploma Bachelor of Science in Psychology & Technology.

De andere major binnen de bacheloropleiding Innovation Sciences is Sustainable Innovation.

Ontwerpgericht onderwijs

Doelgericht leren draait niet puur om theorie. Je moet ook de kans krijgen om ervaring in de praktijk op te doen. Daarom wordt er in de opleiding ruimte gemaakt voor Ontwerpgericht Onderwijs, oftewel OGO-projecten, waarin je bezig bent met concrete opdrachten. Dit gebeurt al vanaf het eerste jaar. In de OGO-projecten werk je in kleine groepjes aan interessante innovatieve vraagstukken.

Zo krijg je alvast een idee over het werkveld, leer je in teamverband samen te werken en vanuit een technisch en psychologisch perspectief naar een oplossing van problemen te zoeken. Dit is belangrijk omdat je in de toekomst vaak met mensen uit andere vakgebieden zult samenwerken. Sterker nog, jij zal vaak de bruggenbouwer zijn tussen (technische) specialisten, consumenten en de maatschappij.

STUDIE IN CIJFERS

 • 4.2

  STUDENTENTEVREDENHEID

 • 172

  AANTAL EERSTEJAARS

 • 18-24

  CONTACTTIJD EERSTEJAARS

 • 67%

  DOORSTROOM NAAR HET TWEEDE JAAR

 • 46%

  DIPLOMA BINNEN 4 JAAR

 • 98%

  DOORSTUDEREN

Admission and Enrollment

What program type do you want?

Where did you get your degree?

Which program are you interested in?

Studievereniging Intermate

De studievereniging stelt zich ten doel de belangen van Psychology & Technology en Sustainable Innovation studenten te behartigen. Enerzijds probeert zij om de studenten hun vakgebied van een andere kant te laten bekijken. Zij bereikt dit door middel van onder andere excursies, lezingen en symposia en het organiseren van een studiereis. Anderzijds organiseert de vereniging ook sporttoernooien, feesten, een wekelijkse Borrel, weekendjes en andere vormen van vrijetijdsbesteding om de band tussen de leden onderling te stimuleren.

FAQ

 • Hoe is de studiebelasting verdeeld bij de bachelor Psychology & Technology

  Je week is goed gevuld. In het eerste jaar heb je ongeveer 15 lesuren per week, dit zijn hoorcolleges en werkcolleges. Daarnaast ben je ongeveer twee dagen per week bezig met OGO (Ontwerp- en Onderzoekgerichte opdrachten). De OGO-opdrachten worden in groepjes uitgevoerd. Het huiswerk bestaat uit het bestuderen van de behandelde stof. Na het eerste jaar neemt het aantal uren op de universiteit af en het aantal benodigde zelfstudie-uren toe.

 • Hoe veel techniek zit er in P&T?

  P&T is een opleiding aan de Technische Universiteit dus er zit zeker ook een zware technische focus in. Net zoals alle studenten aan de TU/e volgen onze studenten de technische basisvakken Calculus, Natuurkunde, Data Science en Engineering Design. Daarnaast kiest iedere P&T student een technische specialisatie, deze zijn Robotica, Living of ICT. Binnen deze specialisatie volg je 4 vakken en in de keuzeruimte ben je ook nog verplicht om een technisch pakket te volgen (in de richting van je specialisatie of verbredend). Je moet dus wel affiniteit met techniek hebben als je P&T wilt gaan...

 • Wat is het verschil tussen P&T en Kunstmatige Intelligentie (A.I.)?

  Bij een opleiding A.I. kijk je specifiek naar het ontwikkelen van intelligentie bij machines. Bij P&T staat de mens echt centraal. Dat betekent dat er bij P&T meer aandacht is voor psychologie, en ook voor onderzoeksmethodologie. Verder komt kunstmatige intelligentie wel aan bod bij P&T (bijv. in de leerlijn Robotica), maar kijken we met een bredere blik naar technologie. Veel technologische innovaties gebruiken (nog) geen kunstmatige intelligentie - denk aan virtual reality, aan innovaties in de gebouwde omgeving (bijv. interactief licht), of aan interfaces voor sociale communicatie op...

 • Welke vakken kun je verwachten bij de bachelor Psychology & Technology

  Je krijgt diverse vakken op het gebied van psychologie, techniek, ethiek en wiskunde. Naast de theorie is er ook voldoende plaats ingeruimd voor OGO-opdrachten (Ontwerpgericht Onderwijs) die je in groepjes uitvoert.  In deze projecten worden de technische en sociale vakken samengebracht waardoor je de samenhang leert begrijpen.

NVAO Accreditatie

Het onafhankelijke oordeel van de NVAO versterkt hogeronderwijsinstellingen in hun kwaliteitscultuur. Op basis van de oordelen van de NVAO worden opleidingen in het hoger onderwijs erkend en krijgen studenten een waardig diploma. In Nederland beoordeelt de NVAO de interne kwaliteitszorg van universiteiten en hogescholen en de kwaliteit van hun opleidingen.