SMPE/e

Cursussen voor Technologen in de zorg

SMPE/e verzorgt Post-Master-opleidingen en -cursussen voor academisch opgeleide technologie professionals in de zorg.

De SMPE/e Post-Master Cursussen zijn specifiek bedoeld voor Klinisch fysici (in opleiding), Biomedisch Technologen (in opleiding tot QME), Klinische Informatici (in opleiding tot CI) en andere technologie professionals die werkzaam zijn in de zorg, doch staan ook open voor professionals uit andere sectoren (bijv. medische industrie).

NB: Houd rekening met voorbereidingstijd bij de cursussen. 1 ECTS = 28 uur

Cursuskalender voor Technologen in de Zorg

Datum* Cursus Deadline registratie/toelichting ECTS
2024      
11, 12 januari,
8, 9 februari, 
26 april
Introductie in de
Klinische Informatica
Deelnemers: min. 10,
max. 20
3
15, 16 januari Medische Ethiek Deelnemers: min. 10,
max. 24
3
19 januari Nascholingsdag ‘Wetgeving en taken TMS/SBD’

Deelnemers: min. 10,
max. 50

 
25, 26 maart Veiligheidskunde en Risico-analyse Deelnemers: min. 10,
max. 24
2
april, mei, juni, examendag i.o. Basiscursus Stralingsbescherming Deelnemers: max. 15 2,5
10 juni Elektrische Veiligheid

Deelnemers: min. 10,
max. 25

6 uur
5, 6 sept Wet en Regelgeving Deelnemers: max. 25 1

16, 17, 18, 30  september,
1 oktober, 2 december

Physics & Physiology
behind
Medical Technology
Deelnemers: min. 10,
max. 20
3
14, 15 oktober Management en Organisatie in de Gezondheidszorg (FM + IEM) Deelnemers: min. 10,
max. 30
3

*data zijn onder voorbehoud en onderhevig aan veranderingen. SMPE/e behoudt zich te allen tijde het recht voor om de cursusdata aan te passen indien hier gegronde redenen voor zijn (deelnemers worden hier tijdig over ingelicht).

Aanmelden kunt u via het desbetreffende online inschrijvingsformulier weergegeven bij elke cursus.

Opzet van de cursussen

De cursussen zijn interactief, met afwisseling tussen theorie en praktijk (discussies, werken aan opdrachten, e.d.) en worden afgerond met een scriptie over een casus uit het (eigen) ziekenhuis. De cursussen worden verzorgd door professionals uit het betreffende werkveld (klinisch fysici, medisch specialisten, managers in ziekenhuizen, e.d.) en door universitair docenten / professionele trainers.

Cursusvoorwaarden

Voor de cursusvoorwaarden (registratie, deelname en afronding SMPE/e-cursussen):

Wenst u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met SMPE/e via E SMPE/e of T 040 247 2134.

Kwaliteitsbewaking

Alle SMPE/e cursussen worden jaarlijks geëvalueerd door middel van afgenomen enquêtes die door de deelnemers anoniem worden ingevuld, en door gesprekken van de coördinator met de verantwoordelijke docent(en).

Evaluatie cursussen 2018-2022

  • verslag evaluatie-resultaten SMPE/e-cursussen [2018 t/m 2022]: pdf.
  • gemiddelde beoordeling van de SMPE/e-cursussen en gemiddelde deelname aan de cursussen [2018 t/m 2022]: pdf.