Beginnen in je bachelor

De ESoE biedt de mogelijkheid om een beperkte tweedegraadsbevoegdheid te halen. Deze bevoegdheid is geldig voor het lesgeven in VMBO-t en de onderbouw van havo en vwo in een van de vakken informatica, natuurkunde, scheikunde of wiskunde. Voor een lesbevoegdheid moet de te volgen bachelorrichting (Educatieve Minor) of de gevolgde bachelorrichting (Educatieve Module) vermeld staan in de verwantschapstabel die door het Ministerie van Onderwijs is vastgesteld. Bij het succesvol afronden van het programma van 30ec zal de bevoegdheid worden bijgetekend op je bachelordiploma (Educatieve Minor) dan wel wordt er een certificaat tweedegraadsbevoegdheid verstrekt (Educatieve Module).

Een tweedegraadsbevoegdheid in je Bachelor
In de bachelor kunnen twee keuzepakketten opgenomen worden die samen recht kunnen geven op een tweedegraadsbevoegdheid in informatica, natuurkunde, scheikunde op wiskunde. Deze keuzepakketten van elk 15ec heten aankomend tweedegraads┬şlerarenopleiding en aansluitend tweedegraadslerarenopleiding. Voor het volgen van het eerste pakket zijn studenten vanuit elke faculteit welkom. Voor het behalen van de bevoegdheid en daarmee het volgen van het tweede pakket moet aan voorwaarden worden voldaan. Soms is het mogelijk om, na toestemming van de examencommissie van de eigen faculteit deze pakketten te kiezen, in plaats van het USE-pakket.

Lees meer over de mogelijkheden in de Digitale Studiegids.

In de vakken van de pakketten wordt het docentschap vanuit verschillende invalshoeken belicht en wordt praktijkervaring opgedaan. Het is een persoonlijk en uitdagend programma! Leerdoelen zijn kennis overdragen, presenteren en coachen, lessen en lesmateriaal ontwerpen, onderwijs- en ontwikkelingstheorie├źn bestuderen en ervaren hoe het is om voor de klas te staan. De opgedane kennis en vaardigheden kunnen zowel binnen als buiten het onderwijs uitstekend worden toegepast.

Het is mogelijk (delen van) het programma te volgen, om zo kennis te maken met het onderwijs. Het programma geeft bachelor studenten daarmee de gelegenheid om te onderzoeken of er voor hen een toekomst in het onderwijs ligt.

Indien beide pakketten worden afgerond in de bachelorfase, kan een tweedegraads lesbevoegdheid worden bijgeschreven op het bachelor diploma. Met deze beperkte tweedegraadsbevoegdheid is men bevoegd om les te geven in het VMBO-t en de onderbouw van havo en vwo geven, meteen na het behalen van het bachelor diploma! Het succesvol afronden van de educatieve keuzepakketten levert vrijstellingen op in de eerstegraadslerarenopleiding, de Master Science Education (SE) of de Educational Track binnen de eigen vakmaster.

De Master SE kan gevolgd worden in combinatie met een vakmaster (bidiplomeren) of als tweejarige master na de bachelor. De Master SE leidt tot een eerstegraadsbevoegdheid in een van de schoolvakken informatica, natuurkunde, Onderzoek & Ontwerpen, scheikunde of wiskunde.

 

Contact

 • Bezoekadres

  Eindhoven School of Education
  23, Cascade (1.22)
  Groene loper
  Eindhoven
  Nederland
 • Postadres

  Eindhoven School of Education
  23, Cascade (1.22)
  Postbus 513
  5600 MB Eindhoven
  Nederland