Bachelor Mechanical Engineering

Studieopbouw

Net als bij alle bacheloropleiding aan de TU/e, is er ook in de bacheloropleiding Werktuigbouwkunde gekozen voor een onderwijssysteem waar naast het bijbrengen van vakinhoudelijke kennis ook ruimte is voor het toepassen van die kennis en het ontwikkelen van professionele vaardigheden, (zoals vergaderen, presenteren en samenwerken). Het onderwijs bestaat uit vakken (waarin de theorie tijdens de colleges wordt behandeld en je daarnaast oefent met de stof in opgaven) en Ontwerp Gericht Onderwijs (OGO). Tijdens OGO werken studenten in groepen aan casussen.

In alle drie de studiejaren kun je via het keuzedeel je programma vormgeven. Je kunt ervoor kiezen om je te verbreden door vakken of projecten te volgens bij een andere bacheloropleiding aan de TU/e of je kiest ervoor om je te specialiseren binnen Werktuigbouwkunde door vakken en projecten van Werktuigbouwkunde te kiezen. Het derde studiejaar vormt de afsluiting van de bacheloropleiding en bereidt voor op de eventuele keuze voor een aansluitende masteropleiding.

Bachelor programma Mechanical Engineering

Soort onderwijs

Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

Major vakken

20

25

10
Major projecten 10 10 10

Keuzevakken of projecten*

10

20 30

Basisvakken

20 5

-

Bachelor Eind Project

-

- 10
Totaal 60 60 60

Jaar 1

In het eerste jaar volg je acht vakken (in ieder kwartiel twee). Daarnaast volg je twee Ontwerp Gericht Onderwijs-opdrachten, een aantal trainingen en twee keuzevakken of - projecten. Deze keuzevakken of -projecten kun je bij Werktuigbouwkunde doen of bij een andere TU/e opleiding.

Jaar 2

Het tweede jaar bestaat uit vijf vakken, twee Ontwerp Gericht Onderwijs (OGO)-casussen en een basisvak. Daarnaast bestaat elk kwartiel uit een keuzedeel en/of USE-vakken (vakken die technologie verbinden met de gebruiker, de maatschappij en bedrijven).

Jaar 3

Het derde jaar vormt de afronding van de bacheloropleiding en bereidt je voor op de master. Het bestaat uit een aantal Werktuigbouwkundige vakken, twee OGO-projecten, een keuzedeel en/of USE deel (vakken die technologie verbinden met de gebruiker, de maatschappij en bedrijven) en het Bachelor Eind Project. In de vakken is ruimte voor verdieping en verbreding.