Wetenschap voor de maatschappij

Sterke banden met het bedrijfsleven

De TU/e valt op tussen de technische universiteiten door onze sterke banden met het bedrijfsleven, zowel lokaal als internationaal. Aan de TU/e leer je, door samenwerking met het bedrijfsleven en overheden, de nieuwste wetenschappelijke inzichten te vertalen in oplossingen voor echte problemen. In het TU/e Innovation Lab bijvoorbeeld, waar we een brug slaan tussen kennis en markt, door onze wetenschappelijke en technologische vindingen in oplossingen te vertalen. Oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen.  

Want een uitvinding zonder impact mag geen uitvinding heten.  

Daarom behoren wij tot de top 1% universiteiten als het gaat om onderzoekssamenwerkingen met het bedrijfsleven.

Brainport, de slimste regio ter wereld

De TU/e ligt middenin een technologische hotspot, Brainport.  Hier vind je grote innovatieve bedrijven en kennisinstituten, die Brainport maken tot hightech-hart van het land. Brainport besteedt meer geld aan R&D dan alle andere regio's in Nederland: 3,2% van het bruto regionaal product, vergeleken met het gemiddelde van 1,9%. Dit is de een goede basis voor Nederland Innovatieland. 

Nederlandse partners en netwerken

Wetenschap wordt tegenwoordig niet meer bedreven door individuen. Onderzoek wordt steeds meer multidisciplinair, en wetenschappers uit verschillende instituten zijn soms jarenlang partners. Als student pluk je de vruchten van deze connecties. 

Internationale partners, netwerken en programma's

De TU/e investeert ook in kennisuitwisseling en partnerschappen met bekende internationale universiteiten en instituten. We nemen deel aan belangrijke netwerken en wisselen zo kennis uit over best practices in onderzoek en onderwijs.  

Deze connecties maken het voor onze studenten makkelijker om een vak of een stage te doen bij één van onze partners. Je kunt natuurlijk ook vakken volgen of stagelopen bij een universiteit waar we geen samenwerking mee hebben, maar dan moet je zelf contact leggen.  

Europese partneruniversiteiten

Partneruniversiteiten buiten Europa

National University of Singapore

North Eastern University (Shenyang, China)

Zhejiang University (Hangzou, China)

Jiao Tong University (Shanghai, China)

Fudan University (Shanghai, China)

International Institutes of Information Technology (Bangalore en Hyderabad, India)

Manipal Academy of Higher Education (India)

Georgia Institute of Technology (Atlanta, VS)

RMIT University Melbourne (Australië)

Netwerken