Voorzieningen en begeleiding bij studeren met een functiebeperking

Wat is een functiebeperking?

Hiermee worden aandoeningen bedoeld die (vooralsnog) chronisch of blijvend van aard zijn en die je structureel belemmeren bij het volgen van het onderwijs en/of het afleggen van tentamens.

Hieronder vallen alle motorische, zintuiglijke of psychische handicaps, maar ook functiestoornissen als dyslexie, RSI, Autisme Spectrum Stoornis, AD(H)D, chronische vermoeidheid, depressie en chronische ziekten.

Hoe kan ik mij melden en wat gebeurt er met mijn gegevens?

Als je, bij inschrijving aan de TU/e, in Studielink aangeeft dat er bij jou sprake is van een functiebeperking, zal de studentendecaan je hierover benaderen (via e-mail). Hij of zij vraagt je dan of je behoefte hebt aan bepaalde voorzieningen of begeleiding. Tevens zal er aan je gevraagd worden om een verklaring/diagnose op te sturen. Je gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Bij aanvang van het studiejaar ontvang je een brief over welke voorzieningen er voor jou zijn aangevraagd. Een kopie van die brief gaat naar de examencommissie van de opleiding waarbij je staat ingeschreven. Daarnaast wordt de studieadviseur van jouw opleiding geïnformeerd over jouw functiebeperking en de faciliteiten die op jou van toepassing zijn. Een functiebeperking is nooit een reden om afgewezen te worden voor een bepaalde opleiding!

Wil je graag een informatief gesprek met de studentendecaan over de voorzieningen en begeleidingsmogelijkheden? Of wil je je functiebeperking, na inschrijving, alsnog melden? Maak dan een afspraak met de studentendecaan via het Onderwijs en Studenten Service Centrum. Dit geldt zowel voor studenten van de TU/e als voor aankomend studenten die (nog) niet staan ingeschreven.