Betalingsmogelijkheden

Wanneer je je in Studielink hebt aangemeld, kun je via Studielink aangeven hoe je het collegegeld wilt betalen. Het collegegeld kun je op de volgende manieren betalen:

  • Machtiging
  • Overschrijving/storting
  • Factuur

Machtiging

Je kunt een machtiging afgeven waarin je de TU/e toestemming geeft het collegegeld af te schrijven van een door jou opgegeven bank- of girorekening. Dit kan een machtiging zijn voor een eenmalige incasso waarbij het volledige bedrag in één keer van het rekeningnummer wordt afgeschreven of een machtiging voor afschrijving in tien termijnen (bij inschrijving als schakelaar en extraneus is betaling in tien termijnen niet mogelijk). Wanneer je kiest voor betaling in tien termijnen wordt er eenmalig een bedrag van €24 administratiekosten berekend. Dit bedrag wordt samen met het eerste termijn geïncasserd. 

Als je je gedurende het studiejaar inschrijft, kun je niet meer kiezen voor een eenmalige incasso. Wel kun je nog meedoen aan (het restant van) de inning in termijnen. Het collegegeldbedrag wordt dan verdeeld over de nog openstaande incasso termijnen.

Voor het collegejaar 2018-2019 kun je vanaf 28 juni 2018 de machtiging voor het collegegeld regelen via Studielink. Je ontvangt een mail uit StudieLink met meer informatie en instructies. 

Door ondertekening verklaart de rekeninghouder akkoord te zijn met de voorwaarden, die gelden bij de machtiging tot incasso van het collegegeld. De machtiging moet ook door jou ondertekend worden als jij niet de rekeninghouder bent.

Afschrijvingsdata: 

De inning van de termijnen vindt op of omstreeks de 25e van iedere maand plaats, met uitzondering van 26 november, 22 december en 27 mei.
De termijnen worden geïnd van de maand september tot en met juni, dus in 10 termijnen. De eenmalige inning vindt omstreeks 25 september 2018 plaats.

Overschrijving

Je kunt ervoor kiezen het volledige collegegeld over te maken naar het rekeningnummer van de TU/e: 
NL86RABO0150183704 t.n.v. Technische Universiteit Eindhoven
o.v.v. je voorletters, naam, geboortedatum en je studentnummer (IDNR).

Let op: de inschrijving is pas compleet als het volledige bedrag op de rekening van de TU/e is ontvangen. 

Factuur

Gaat iemand anders dan u (bijvoorbeeld een bedrijf of beursverstrekker) uw collegegeld betalen en wilt u hiervoor een factuur ontvangen?
Druk vervolgens de 'Aanvraag formulierfactuur' af en vul deze volledig in.
Vermeld de naam van het bedrijf, de contactpersoon en het adres op het verzoek.
Het formulier kan worden ingediend bij of verstuurd naar Education and Student Affairs, MetaForum 1.300, Postbus 513, 5600 MB Eindhoven.

Let op: maak geen collegegeld over naar het rekeningnummer dat vermeld staat onder "overschrijving / aanbetaling", maar op het rekeningnummer dat vermeld staat op de factuur. Dit voorkomt dubbele betalingen.