Studietips

Op het vwo was ‘leren’ je voornaamste activiteit. Op de universiteit noemen we dat ‘studeren’. Is er een verschil? Ja en nee. Ja, het onderwijssysteem is hier anders en je hebt de vrijheid al dan niet colleges te volgen en thuis nog wat aan zelfstudie te doen. Nee, in die zin dat ‘studeren’ inhoudelijk gezien nog steeds het bekende ‘leren’ is.

Het is gebleken dat mensen leerstof beter onthouden naarmate ze de leerstof op meerdere momenten bestuderen. Ook het op verschillende manieren bestuderen van de leerstof blijkt bij te dragen aan het onthouden ervan. Hoe vaker men de stof doorneemt, hoe makkelijker iets onthouden wordt. Gemiddeld hebben studenten vijf ‘aanbiedingen’ nodig om daar voldoende rendement uit te halen. Het aantal leermomenten zoals op het vwo, waar iets soms wel 20 keer wordt aangeboden, hoeft zeker niet. Maar alleen de colleges en instructies bijwonen en dan voor het tentamen de theorie doornemen lukt gegarandeerd ook niet! Voor ieder vak zul je op zoek moeten naar de juiste mix.

Ook nu, met de wiskunde oefeningen voor Experience Mathness is het van belang dat je de stof goed doorneemt en herhaalt. Omdat de TU/e je graag wil helpen bij het studeren, geven we je hieronder een aantal tips die je zullen ondersteunen bij het aanpakken van de leerstof en het studeren. Lees ze eens goed door en probeer daarna aan de slag te gaan met de wiskunde oefeningen!