Studie in cijfers

Studie in cijfers (vaak ook studiebijsluiter genoemd) van Studiekeuze123.nl geeft een beeld van hoe een opleiding van de TU/e het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij een andere universiteit. Dit kan je helpen bij je oriëntatie op je studiekeuze.

Hieronder worden de items uit Studie in cijfers kort toegelicht.

  • Studenttevredenheid: een indicatie van hoe tevreden studenten zijn over deze opleiding. Dit wordt weergegeven met een cijfer tussen de 1 en 5.
  • Aantal eerstejaars: het aantal studenten dat jaarlijks start met deze opleiding.
  • Contacttijd eerstejaars: het aantal klokuren per week dat deze opleiding in het eerste studiejaar aanbiedt. Het gaat om het aantal uren per week waarin de student geprogrammeerd contact heeft met een onderwijsgevende (docent, tutor of studentassistent).
  • Doorstroom naar tweede jaar: het percentage studenten dat na het eerste studiejaar direct doorstroomt naar het tweede studiejaar van dezelfde opleiding. Het cijfer geeft een indicatie van studiesucces aan het begin van de opleiding.
  • Bachelordiploma binnen 4 jaar: het percentage toont hoeveel van de studenten die doorstromen naar jaar twee van deze opleiding binnen vier jaar een diploma halen.
  • Arbeidsmarkt (deze cijfers worden eind maart 2016 geupdate): het percentage studenten dat, 1,5 jaar nadat hij/zij een master-diploma - aansluitend op bachelor - heeft behaald,  aangeeft een baan op niveau te hebben. Deze cijfers worden alleen getoond als landelijk gemiddelde voor deze studie. De reden hiervoor is dat het aantal afgestudeerden dat meedoet aan dit onderzoek veelal te laag is om betrouwbare uitspraken over een specifieke opleiding aan een specifieke instelling te doen.

Ontbrekende informatie wordt getoond door middel van een –teken. Informatie bij arbeidsmarkt op instellingsniveau ontbreekt in elke studiebijsluiter. Andere informatie kan ontbreken omdat de informatie niet wordt verzameld, er een te lage respons is om een betrouwbaar cijfer te tonen, of omdat de opleiding nieuw is waardoor er nog geen cijfers beschikbaar zijn.

Lees hoe de studiesluiter tot stand komt