QME

Informatie voor zorginstellingen

Adequate inzet van medische technologie vergt veel van u en uw medewerkers en is altijd een uitdaging. Hoe passen we de (complexe) technologie veilig toe? Hoe zetten we apparatuur doelmatig in? Waarmee ondersteunen we zo goed mogelijk onze klinische processen? Typische vragen die aan bod komen in de tweejarige Post-Master opleiding Qualified Medical Engineer (QME). Bent u als zorginstelling geïnteresseerd in het aanbieden van een opleidingsplaats of heeft u zelf een medewerker die hieraan wil deelnemen, lees dan hier meer!

Wat is de Post-Master opleiding QME?

De Post-Master opleiding Qualified Medical Engineer (QME) van de Technische Universiteit Eindhoven is een tweejarige ontwerpersopleiding. Deze opleiding is een antwoord op de groeiende vraag in de zorg naar professionals die bijdragen aan de verbetering en optimalisatie van zorgprocessen door het adequaat introduceren en toepassen van medische technologie. De opleiding is typisch “hospital-based, university-managed”: d.w.z. de trainee werkt vanaf dag één van de opleiding in de zorginstelling en past theorie en vaardigheden van cursussen, workshops en trainingen direct toe in de klinische praktijk (in de vorm van casussen, projecten, e.d.). De opleiding is geaccrediteerd; na diplomering ontvangt de kandidaat de landelijk erkende titel PDEng (Professional Doctorate of Engineering), per 1 september 2022 EngD (Engineering Doctorate).

Waarom deze opleiding?
Technologie heeft steeds meer impact in zorginstellingen. Artsen en verpleegkundigen moeten kunnen vertrouwen op kwalitatieve, doelmatige en veilige inzet van technologie. Het gaat daarbij niet alleen om apparatuur, maar ook om installaties, software en procedures om technologie op gewenste wijze te kunnen gebruiken. De QME-opleiding is ontworpen om hierbij de juiste ondersteuning te kunnen bieden aan zorginstellingen. Onze visie is dat je een dergelijke opleiding zoveel mogelijk moet doen ín-en-mét de praktijk. Daarom is deze opleiding zodanig opgezet dat men, naast het volgen van cursussen, hoofdzakelijk in de zorginstelling zelf aan de slag gaat met concrete probleemstellingen.

Welke vooropleiding heeft een trainee?
QME-trainees hebben een solide technische achtergond op academisch niveau (MSc / ingenieur, biomedisch technoloog of vergelijkbaar) en mogelijk al wat relevante werkervaring. Kenmerkend is dat zij een passie hebben voor het zo effectief en veilig mogelijk toepassen van bestaande en nieuwe technologieën in de zorg (denk o.a. aan het Convenant Medische Technologie). Kandidaten solliciteren naar een opleidingsplaats en worden in goed overleg met de zorginstelling geselecteerd.

Hoe is de opleiding vormgegeven?
‘Learning by doing’ is de basis van deze opleiding. De trainee start direct met projecten binnen uw zorginstelling en met het volgen van cursussen aan de universiteit. Daarbij is overigens volop ruimte voor eigen leerdoelen en een persoonlijke invulling. De zorginstelling levert een begeleider, de universiteit een opleider.

Wat kan een trainee voor uw zorginstelling betekenen?
• Praktische oplossingen voor complexe praktijkvragen.
• Een gemotiveerde trainee met een passende achtergrond en vernieuwende ideeën.
• Verbinding met de universiteit, bedrijven en andere zorginstellingen.
• Een (extra) wetenschappelijk erkende post-master opleiding in uw zorginstelling.

Waarom ook interessant voor uw eigen medewerker?
• Opdoen van verdere kennis, vaardigheden én praktijkervaring.
• Een professioneel netwerk om ervaringen, kennis en vaardigheden mee te delen.
• De mogelijkheid om een flinke stap in de eigen ontwikkeling te maken.
• Een gekwalificeerde professional die een structurele rol kan vervullen in uw zorginstelling.

Wat zijn de overige voordelen?
De wisselwerking tussen de QME-trainees onderling – en hierdoor ook tussen de zorginstellingen (en bedrijven) – zorgen voor een inspirerend opleidingsklimaat en verrassende nieuwe inzichten. De opleiding werkt met vele gastdocenten uit het brede werkveld van de zorg (zoals medisch specialisten, klinisch fysici, managers, vertegenwoordiger zorgverzekeraar, lid RvB, jurist zorginstelling, e.d.). Daarnaast zijn er activiteiten vanuit Beroepsverenigingen zoals BMTZ, NVKF, KIVI, e.d.

Bij wie is de trainee in dienst en wie betaalt de opleiding?
• Gedurende de tweejarige opleiding is de trainee in dienst van uw zorginstelling.
• De universiteit draagt de kosten van de opleiding.

Is uw zorginstelling geïnteresseerd?
Graag bespreken wij met u de unieke vraagstelling van uw instelling. U wordt ook nauw betrokken bij het selectietraject van een trainee. De eindbeslissing over het al-dan-niet aanbieden van een opleidingsplaats (incl. project) is aan de zorginstelling. Is er intern bij u een medewerker die zich verder wil ontwikkelen tot QME-professional? Ook dat is dus mogelijk!

Meer informatie
Opleidingsmanager: Ivonne Lammerts
QME-office: smpee.qme@tue.nl
Directeur: Ward Cottaar
Wetenschappelijk directeur: Frans van de Vosse
Overige opleiders: Alina van der Giessen, Beatrijs van der Hout, Michaël Lansbergen, Teun Minkels