EngD Qualified Medical Engineer

ECTS punten
120
Opleidingstype
EngD
Studieduur
Twee jaar
Voertaal
Nederlands
Titel
Engineering Doctorate
  • Sollicitatie QME

Deze opleiding is in het Nederlands, daarom is bij kandidaten een Nederlands niveau van C1 of C2 vereist.

De Post-Master opleiding Qualified Medical Engineer (QME) van de Technische Universiteit Eindhoven is een twee-jarige ontwerpersopleiding. QME’s (i.o.) zijn werkzaam bij zorginstellingen (en bedrijven) verspreid over heel Nederland en dragen bij aan de verbetering en optimalisatie van zorgprocessen door het adequaat toepassen van medische technologie.  De opleiding is typisch “hospital-based, university-managed”: d.w.z., de trainee werkt vanaf dag één van de opleiding in (een) zorginstelling(en) - soms vanuit een bedrijf - en past theorie en vaardigheden van cursussen, workshops en trainingen direct toe in de klinische praktijk (in de vorm van casussen, projecten, e.d.). 

Na succesvolle afronding van deze opleiding verkrijgt de ontwerper de erkende graad ‘Engineering Doctorate’ (EngD), voorheen PDEng (Professional Doctorate of Engineering).  EngD-ontwerpersopleidingen worden verzorgd onder de vlag van 4TU.School for Technological Design, Stan Ackermans Institute, een gezamenlijk initiatief van de vier Nederlandse technische universiteiten.

Deze post-master opleiding maakt tevens onderdeel uit van de School of Medical Physics and Engineering Eindhoven (SMPE/e: tue.nl/smpee). SMPE/e verzorgt master- en post-master onderwijs voor technologen en professionals in de zorg. 

Qualified Medical Engineer

Technologie wordt in de gezondheidszorg steeds belangrijker. Een aantal kernkarakteristieken zijn:

  • Diagnose en interventie worden steeds meer technologie gedreven.
  • Er is een trend naar patiënt-specifieke behandeling en interventie. Hierbij wordt een breed scala aan gegevens gebruikt, die met vaak complexe technologie worden verkregen en modelmatig worden geanalyseerd.

Tegelijk kan vastgesteld worden dat nieuwe technologie lang niet altijd tot de beloofde verbeteringen (op zorgkwaliteit en/of kosten) leidt. Wat vaak ontbreekt, is een robuuste, goed “ontworpen” introductie en toepassing van de technologie in de dagelijkse praktijk.

De missie van de ontwerpersopleiding Qualified Medical Engineer is om bij te dragen aan het opvullen van dit gat. De ontwerpers uit deze opleiding kenmerken zich als volgt:

  • Zij zijn doelgerichte ontwerpers, met een duidelijk technologische achtergrond en interesse.
  • Zij zijn gewend te werken in een klinische omgeving en te communiceren met de professionals die daar werken.
  • Zij zijn in staat een link te leggen tussen de behoeften van de zorgprofessionals en de technologische mogelijkheden.