EngD Qualified Medical Engineer

ECTS punten
120
Opleidingstype
EngD
Studieduur
Twee jaar
Voertaal
Nederlands
Titel
Engineering Doctorate

Deze opleiding is in het Nederlands, daarom is een Nederlands niveau van C1 of C2 vereist.

De Post-Master opleiding Qualified Medical Engineer (QME) van de Technische Universiteit Eindhoven is een twee-jarige ontwerpersopleiding. QME’s (i.o.) zijn werkzaam bij zorginstellingen (en bedrijven) verspreid over heel Nederland en dragen bij aan de verbetering en optimalisatie van zorgprocessen door het adequaat toepassen van medische technologie.  De opleiding is typisch “hospital-based, university-managed”: d.w.z., de trainee werkt vanaf dag één van de opleiding in (een) zorginstelling(en) - soms vanuit een bedrijf - en past theorie en vaardigheden van cursussen, workshops en trainingen direct toe in de klinische praktijk (in de vorm van casussen, projecten, e.d.). 

Na succesvolle afronding van deze opleiding verkrijgt de ontwerper de erkende graad Professional Doctorate in Engineering (EngD), per 1 september 2022: ‘Engineering Doctorate’ (EngD). EngD-ontwerpersopleidingen worden verzorgd onder de vlag van 4TU.School for Technological Design, Stan Ackermans Institute, een gezamenlijk initiatief van de vier Nederlandse technische universiteiten.

Deze opleiding maakt tevens onderdeel uit van de School of Medical Physics and Engineering Eindhoven (SMPE/e: tue.nl/smpee). Het doel van dit opleidingsinstituut is om technologische professionals op te leiden om te werken binnen de gezondheidszorg.

Qualified Medical Engineer

Technologie speelt een steeds belangrijkere rol in de gezondheidszorg. Dokters, verpleegkundigen en patienten vertrouwen steeds meer op geavanceerde diagnostiek en (computer) modellen om beslissingen te nemen. Maar hoewel vele technieken veelbelovend zijn is het robuust en veilig invoeren in de klinische praktijk vaak niet eenvoudig.

De Qualified Medical Engineer (QME) werkt aan dit probleem door een systematische, ontwerpgerichte aanpak bij het introduceren van technologie. Hierbij zijn zowel technische zaken van belang, als hoe mensen in de gezondheidszorg werken.

Een tweede veld waar QME's actief zijn is het ziekenhuisbreed beheersen van de medische technologie. Hoe ontwerp je systemen die zorgen dat al deze technologie ook werkelijk beheerst en veilig gebruikt wordt?

CCTO Certificatie

Dit programma is erkend als een PDEng / EngD programma door de CCTO, het Nederlandse certificatie instituut voor technologische ontwerpers programma´s.