Colloquium doctum

In sommige gevallen kun je als aankomend student worden vrijgesteld van de toelatingseisen door het doen van een toelatingsonderzoek. Dit noem je een colloquium doctum.

Wanneer mag je een colloquium doctum afleggen?

Dit kan als je als aankomend student aan één van onderstaande voorwaarden voldoet:

  • Je hebt geen VWO diploma en je bent 21 jaar of ouder;
  • Je hebt een buitenlands diploma dat in eigen land toegang geeft tot het Hoger Onderwijs, maar dat niet voldoende is voor toelating tot de TU/e (in dit geval kan van bovengenoemde leeftijdsgrens worden afgeweken).

Wat moet ik doen?

Het colloquium doctum houdt in dat je:

  • Een VWO certificaat Wiskunde B (en indien van toepassing ook Natuurkunde/Scheikunde) moet behalen, dat met een voldoende (6 of hoger) afgesloten is.
  • Aan moet tonen dat je de Engelse taal beheerst op het niveau van het Nederlandse vwo-examen. Dit kun je doen door middel van het behalen van een VWO certificaat Engels, of door het behalen van een TOEFL/IELTS of Cambridge test.

 

Vwo certificaat wiskunde B

Bij onder andere de volgende instellingen kun je certificaten behalen en toelatingstoetsen doen:

Sommige van deze instellingen geven ook voorbereidende cursussen.