Documenten voor aanmelding

Houd er rekening mee dat we jouw aanmelding alleen in behandeling nemen wanneer het online aanvraagformulier, inclusief uploads van alle vereiste documenten, en een bewijs van betaling van de aanvraagkosten, vóór de deadline is ingediend.

Wat je moet uploaden voor een Bachelor aanmelding

Upload in the online application form in Osiris:

 • Gewaarmerkte kopieën * van diploma's en cijferlijsten van de laatste 3 jaar van je voortgezet onderwijs.  Als je nog niet bent geslaagd, graag de cijferlijsten uploaden van de drie jaren voorafgaand aan het eindexamenjaar.
 • Alle documenten in een andere taal dan het Nederlands of het Engels moeten vergezeld zijn van vertalingen in een van deze talen door een beëdigde vertaler (gewaarmerkte vertaling).
 • Bewijs van taalvaardigheid in het Engels en/of Nederlands (meer info).
 • Bewijs van betaling van de aanvraagkosten of bewijs dat je de Nederlandse nationaliteit hebt.
 • Bewijs van financiën (van toepassing voor studenten met niet-EER nationaliteit). Het bewijs van financiën is een verklaring van je bank waaruit blijkt dat je de beschikking hebt tot een minimum bedrag van (of gelijk aan) € 12.000. Het bankafschrift mag niet ouder zijn dan 3 maanden.
 • Kopie van je paspoort.
 • Curriculum vitae.
 • Voor Chinese studenten: een NUFFIC certificaat (benodigd voor de visum- en verblijfsvergunningaanvraag).

Contact voor een bachelor aanmelding: 
e-mail io@tue.nl
tel +31 (0) 40 247 4747

Wat je moet uploaden voor een Master aanmelding

Upload in online aanmeldingsformulier in Osiris:

 • Gewaarmerkte kopieën* van je bachelordiploma in de originele taal. Heb je nog geen einddiploma, upload dan een gewaarmerkt afschrift van je meest recente academische transcript.  Als je verdere academische programma's hebt gevolgd (zoals een masterdiploma of een doctoraat), upload dan ook dat  diploma en het meest recente academische transcript.
 • Gecertificeerde / geauthenticeerde vertaling (naar Engels) van je diploma en academisch transcript (indien nodig)
 • Bewijs van taalvaardigheid in het Engels (meer info)
 • Een kopie van je paspoort (of als je nog geen paspoort hebt, een gewaarmerkt afschrift en een gewaarmerkte vertaling van je geboorteakte).
 • Beschrijving van onderwerpen uit je vooropleiding. N.B. dit is niet je academische transcript, maar een beschrijving van de vakken in je opleiding. Dit zijn meestal de vakken van je bachelordiploma, maar als je een aanvullende opleiding volgt of hebt afgerond, geef dan ook een beschrijving van deze onderwerpen, indien relevant voor je aanvraag.
 • Cv / curriculum vitae
 • Motivatiebrief
 • Twee referentiebrieven
 • Een samenvatting van je proefschrift (in het Engels)
 • Bewijs dat je de aanmeldkostenvergoeding hebt overgemaakt of bewijs dat je de Nederlandse nationaliteit hebt.
 • Bewijs van financiën (van toepassing voor studenten met niet-EER nationaliteit). Het bewijs van financiën is een verklaring van je bank waaruit blijkt dat je de beschikking hebt tot een minimumbedrag van (of gelijk aan) € 17.000,-. Het bankafschrift mag niet ouder zijn dan 3 maanden.
 • Voor Chinese studenten: een NUFFIC certificaat (benodigd voor de visum- en verblijfsvergunningaanvraag).

Aanvullende aanvraagdocumenten voor specifieke masterprogramma's(zie online aanvraag voor details):

 • Aanvragers voor de specialisatie Architectural Urban Design and Engineering van de masteropleiding Architecture, Building and Planning moeten een portfolio indienen
 • Aanvragers voor de masteropleiding Industrial Design moeten een portfolio en een overzicht van competenties in expertise gebieden indienen
 • Aanvragers voor Electrical Engineering, Industrial and Applied Mathematics, Computer Science and Engineering, Data Science and Artificial Intelligence, Embedded Systems, Information Security Technology, Chemical Engineering en Innovation Management moeten het aanvullende aanvraagformulier invullen

Contactpersoon voor een Master-aanvraag: 
e-mail io@tue.nl
tel +31 (0) 40 247 4747

* gewaarmerkte kopieën zijn kopieën met een originele officiële stempel. Dit officiële stempel kan afkomstig zijn van een van de volgende: de onderwijsinstelling waar u de diploma's heeft behaald / een ambassade / een advocaat of notaris / plaatselijke gemeente of gemeenteraad / de TU/e. 

Aanmeldingsdocumenten ingediend bij de TU/e worden eigendom van de TU/e. Aanmeldingsdocumenten worden niet geretourneerd. Documenten van kandidaten die niet zijn toegelaten tot of niet inschrijven aan de TU/e worden één jaar na het verstrijken van de aanvraagperiode vernietigd.