HBO-propedeuse of HBO Bachelor

Toelaatbaarheid

Met een hbo-propedeuse of afgeronde hbo bachelor ben je niet direct toelaatbaar tot een Bachelor opleiding aan TU/e. Universiteiten mogen aanvullende eisen stellen aan studenten met een hbo-(propedeuse) diploma.

Heb je een HBO bachelor afgerond in een relevante richting, dan kom je wellicht in aanmerking voor het pre-master programma. Meer informatie kun je hier vinden.

Wat moet ik doen?

  • Aantonen dat je de Engelse taal beheerst op het niveau van het Nederlandse vwo-examen. Dit kun je doen door middel van het behalen van een VWO certificaat Engels, of door het behalen van een andere door TU/e geaccepteerde taaltest.
  • Een VWO certificaat Wiskunde B (en indien van toepassing ook Natuurkunde/Scheikunde) behalen, dat met een voldoende (5,5 of hoger) afgesloten is. Hier kun je zien welke certificaten nodig zijn voor welke opleidingen.

Vwo certificaten

In Nederland kun je bij de volgende instellingen  voor de vereiste vakken losse certificaten behalen en toelatingstoetsen doen:

Vrijstelling VWO examen via DUO

Voor studenten met een technische bacheloropleiding met voldoende wiskunde, natuurkunde en/of scheikunde in het programma, bestaat er de mogelijkheid via DUO een vrijstelling aan te vragen voor het betreffende VWO examen. De inhoud van de bacheloropleiding wordt vergeleken met de eindtermen van het vak op VWO. Op basis hiervan wordt een vrijstelling of een afwijzing afgegeven. De procedure bij DUO kan enige tijd duren. Het is daarom van belang deze tijdig op te starten. Meer informatie is hier te vinden.

Pas als je voldoet aan alle aanvullende eisen kun je worden ingeschreven voor een bacheloropleiding aan de TU/e. Neem voor meer informatie contact op met Education and Student Affairs.