Toelating tot de Bachelor

Onderstaande tabel laat per profiel zien in welke vakken je examen moet hebben gedaan om toegelaten te worden tot een specifiek bachelor programma.

Heb je je middelbare school buiten Nederland behaald?

Onderstaande tabel laat zien in welke vakken je examen moet hebben gedaan om toegelaten te worden tot een specifiek bachelor programma.

Majors TU/e

Benodigde examenvakken

Applied Mathematics

Wiskunde

Computer Science and Engineering

Wiskunde

Data Science

Wiskunde

Industrial Engineering

Wiskunde

Psychology and Technology

Wiskunde

Sustainable Innovation

Wiskunde

Applied Physics

Wiskunde en Natuurkunde

Architecture, Urbanism and Building Science

Wiskunde en Natuurkunde

Automotive Technology

Wiskunde en Natuurkunde

Electrical Engineering

Wiskunde en Natuurkunde

Industrial Design

Wiskunde en Natuurkunde

Mechanical Engineering

Wiskunde en Natuurkunde

Chemical Engineering and Chemistry

Wiskunde, Natuurkunde en Scheikunde

*Biomedical Engineering

Wiskunde en Natuurkunde

*Medical Sciences and Technology

Wiskunde en Natuurkunde

*Opleiding deels in Nederlands en deels in Engels

Profielen

Heb je geen eindexamen gedaan in de vakken zoals weergegeven in het toelatingsschema? Dan kun je alsnog examen doen in deze vakken en je vwo-certificaten behalen.

Toelaatbaar tot alle TU/e Bachelor opleidingen:    

  • Natuur en Techniek

Toelaatbaar, mits ook examen gedaan in Wiskunde B en Natuurkunde (en Scheikunde) indien van toepassing (zie schema hierboven):

  • Natuur en Gezondheid
  • Economie en Maatschappij 
  • Cultuur en Maatschappij