Studieopbouw

Tijdens je studie Chemical Engineering and Chemistry vergaar je kennis door het volgen van verschillende vakken. In colleges wordt de theorie uitgelegd en tijdens begeleide zelfstudie oefen je met de theorie door het maken van opgaven. Daarnaast leer je praktische vaardigheden in practica. De kennis uit de vakken en de practica pas je vervolgens toe in Challenge Based Learning (CBL) projecten, waar je samen met je groepje aan een casus werkt. Tijdens de practica en projecten werk je met dezelfde geavanceerde apparatuur die onze onderzoekers gebruiken. Wekelijks worden uren ingeroosterd voor begeleide zelfstudie. Tijdens de begeleide zelfstudie uren kun je gebruik maken van speciaal voor zelfstudie ingerichte ruimtes met moderne faciliteiten. De docent is dan aanwezig, zodat je gemakkelijk vragen kunt stellen. Door deze zelfstudie-uren kun je je in je vrije tijd bezighouden met andere zaken, bijvoorbeeld met sport, het studentenleven of een bijbaantje. In totaal ben je ongeveer 40 uur per week bezig met je studie.

Eerste jaar

Het eerste jaar heb je relatief veel wiskunde en natuurkunde, de basis voor het vervolg van de opleiding. Verder krijg je vakken op het gebied van chemie, materiaalkunde en proceskunde. Dit kunnen theoretische vakken zijn, maar ook practica of projecten. Je werkt bijvoorbeeld met meerdere studenten aan een Challenge Based Learning project (CBL). In de CBL-projecten zoek je een oplossing voor maatschappelijk relevante problemen door je kennis en vaardigheden in de praktijk toe te passen. Een voorbeeld hiervan is Team CORE. Dit studententeam werkt aan een proces genaamd elementaire retractie. Daarmee worden afvalstoffen tot op zo'n niveau gescheiden, dat letterlijk al het afval hergebruikt kan worden als ruwe materialen.

Tweede jaar

In het tweede jaar bouw je voort op de basis die je in het eerste jaar hebt gelegd. Je krijgt in de bachelor meer vakken in de verschillende disciplines, chemie, materiaalkunde en proceskunde. Vanaf het tweede jaar krijg je ook meer vrije keuzeruimte om je studie verder in te richten.

Extra uitdaging? Probeer de TU/e Honors Academy 

Derde jaar

De laatste maanden van je bacheloropleiding ga je zelfstandig aan het werk bij een van de onderzoeksgroepen voor je Bachelor Eindproject. Dit project is een goede voorbereiding op je onderzoeksproject tijdens je masteropleiding.

Wil je meer informatie over het curriculum van het bachelorprogramma Chemical Engineering and Chemistry? Kijk dan in de studiegids*.

* Let op: De studiegids wordt als informatiebron gebruikt door zittende studenten. Er staat gedetailleerde, praktische informatie in die van belang is gedurende de opleiding. Scholieren kunnen het raadplegen voor extra informatie.